Sayyidi Sh. Ibn 'Ata Allah: Al-Hikam (Aphorisms) الإمام ابن عطاء الله : الحكم


Name: Ibn 'Ata Allah: Al-Hikam (Aphorisms)  
Info:
الحكم للإمام ابن عطاء الله
Matn: Al-Mostafa (pdf) | themathesontrust.org (pdf)
Commentaries: Ibn 'Ajiba: Iqazh al-Himam - bookitem, pdf | Zarruq: Sharh al-Hikam - pdf | Al-Bouti: Sharh al-Hikam (pdf) | More Shuruh: archive.org
Ibn 'Ata Allah: Al-Hikam (themathesontrust.org) - pdf
With partial commentary of Ibn Abbad al-Rundi (transl:The Guiding Helper Foundation) - pdf
Partial with Sharh of Ibn 'Ajiba (translated: Aisha Bewley): damas.nur.nu, bewley.virtualave.net, pdf, see also pdf
Svensk översättning av Göran Ogén
På webben: damas.nur.nu, sufiskatexter.wordpress.com | Utiven av Libris

Related Posts


Categories: , , 🞄 Languages: , , , 🞄 Mediatype: 🞄 🞄 Tags: