Tagged: Al-Junayd Al-Baghdadi

Bio: Al-Junayd Al-Baghdadi

Bio: Al-Junayd Al-Baghdadi
Abū 'l-Qāsim al-Junayd bin Muhammad al-Baghdadi (d. 297 H. in Baghdad) radiya Allah anhu Tab links: English | عربي | RefsUr: Al-Risala al-Qusahayriyya, översatt till svenska av G. Ogén 1. [Han] var överhuvud [sayyid] och ledare [imām] för ...
Read More