Tagged: Sh. Abul-Najib al-Suhrawardi

Bio: Sh. Abul-Najib al-Suhrawardi

Bio: Sh. Abul-Najib al-Suhrawardi
Abul-Najib Diya'ul-Din al-Suhrawardi Shaykh Abul-Najib ´Abd al-Qahir (or ´Abd al-Qadir) Diya'ul-Din (and Najib al-Din) al-Suhrawardi الشيخ أبو النجيب عبد القادر السهروردي الملقب بضياء الدين، وبنجيب الدين b. 490 in Suhraward - d. 563 H. in Baghdad (1097 - 1168 CE) ...
Read More