Language: Svenska

Hadith: al-Hilya

In Shamail al-Tirmidhi and Qadi 'Iyad's Shifa

Arabic: in progress....
Türkçe'ye Çeviri: Mehmet Yaşar Kandemir
Urdu transl: Zakariyya Khadhelwi (Shamail)
English transl. Zakariyya w/ commentary Khandhelwi
Svensk översättning: Kultursällskapet Damas; se även rahma.se
Deutsch (Teil 4): Abdul-Hafizh Wentzel (Warda: So war der Prophet)

Al-Hikam (Aphorisms)

الحكم للإمام ابن عطاء الله السكندري
By Ibn 'Ata Allah al-Sakandari:
Arabic: الحكم العطائية PDF (with tashkil)
Alternative writeup: PDF
Shuruh:
➣ Ibn 'Ajiba: Iqazh al-Himam Text collection | on this site →
➣ Al-Sharnubi: Sharh al-Hikam - PDF Dar Ibn Kathir 1989 | Text
➣ Ibn 'Abbad al-Rundi: Sharh al-Hikam (PDF)
➣ Ahmad Zarruq: Sharh al-Hikam (PDF)
➣ More Shuruh: archive.org
Hikem-i Ataiyye (PDF)
English Transl: Al-Hikam - Sufi Aphorisms - PDF
Partial translations & commentaries:
➣ Ibn Abbad al-Rundi (partial, transl: The Guiding Helper Foundation) PDF
➣ Ibn 'Ajiba (partial, transl. Aisha Bewley): bewley | PDF 1, 2 | on this site →
Svensk översättning av Göran Ogén
På webben: damas | sufiskatexter.wordpress.com | Utgiven av Libris
Trad. al español de Francesc Gutiérrez: "Aforismos sufíes" (Editorial José J. de Olañeta)
Traduccion alternativa de Kamal Llopis al-Magriti PDF

Kitabu al-Shifa fi al-Ta'rifi bi Huquqi al-Mustafa

The Book of Healing - Knowing the Rights of the Elect Prophet of Allah ﷺ
كتاب الشفاء في التعريف بحقوق المصطفى - للقاضي عياض بن موسى اليحصبي
By Abul Fadl Qadi ´Iyad ibn Musa al-Yahsubi
القاضي عياض :الشفاء - Text collection
Text as PDF
Sharh by Mulla ´Ali al-Qari (Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 2001) Part 1­ | Part 2­
İmam Kadı İyaz: Şifa-i Şerif (230 MB)
Urdu translation (pdf) (52 MB)
Transl. by Aisha Bewley as "Muhammad Messenger of Allah" - Madina Press, 2006
Svensk översättning: Damas (partiell)
Deutsch: Warda Publikationen - Inhaltsverziechnis

Al-Kawakib al-Durriyya fi madhi Khayril-Bariyya - Qasidat al-Burda

The Celestial Lights in Praise of the Best of Creation - known as "The Poem of the Mantle"
الكواكب الدرية في مدح خير البرية : قصيدة البردة للإمام البوصيري
By Imam Sharaf a-Din Muhammad b. Saʿīd al-Busiri

Ibn Asakir relates, in his history of Damascus, that a person said to Jamil: “If you read the Qoran, it would be more profitable for you than composing poetry;” to which Jamil replied: “There is Anas Ibn Malik who tells me that the Blessed Prophet (s) said ‘إن من الشعر حكمة’ ‘Indeed in some poetry is wisdom’ Tab links: English | Svenska | عربي ...
Read More
Hizb al-Bahr – The Litany of the Sea Recited by His Eminence Sheikh Muhammad al-Yaqoubi
View Arabic text | MP3 | Youtube Tab links: حزب التحر | English | حزب التحر | Translitteration | Svenska | About Hizb al-Bahr | Video
The Litany of the Sea – حزب البحر – Hizb al-Bahr by Sayyidi Imam Abul Hasan al-Shadhili (may Allah be pleased with him)
Recited by Sheikh Muhammad al-Yaqoubi حزب التحر Arabic text as recited by Sheikh Muhammad al-Yaqoubi حزب البحر لسيدي الشيخ أبي الحسن الشّاذلي الحسنِي رضي اللَّه عنه بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ * يا عَلِيُّ ...
Read More
Imam Sharaf al-Din al-Busiri] d. 684 H. in Alexandria
radiya Allah anhu Tab links: English | Svenska | عربي | Qasida Burda | Photos | Refs . ﷽
English t.b.d.
Svenska Biografisk not över Imam Sharaf al-Din al-Busiri
Hans fullständiga namn är sheikh Imam Sharaf al-Dîn Abu `Abdallah Muhammad b. Sa`id al-Sanhaji al-Dalasi al-Busiri, må Allah den Upphöjde visa honom barmhärtighet. Han föddes i Egypten år 608 H. och gick bort någon gång mellan år 694-696 H. Hans grav är belägen i ett mausoleum i Alexandrias gamla stadsdel, nära den moské under vilken Imam Abul `Abbas al-Mursi (d. 686 ...
Read More
Imam al-Nawawi Tab links: English | عربي | Svenska | Photos | Map | . ﷽

English t.b.d.
عربي الإمام أبو زكريا يحيى بن شرف النووي (631 – 676 هـ = 1233 – 1277 م) هو الشيخ محيي الدين أبو زكريا يحيى بن شرف النووي الحزامي، كان محرراً للمذهب ومنقحه، ولد في العشر الأول من المحرم سنة 631 (بنوى) قرية من الشام من أعمال دمشق ونشأ بها وقرأ القرآن. ذكر والده أن الشيخ كان نائماً إلى جنبه، وقد بلغ من العمر سبع سنين ليلة السابع والعشرين من شهر رمضان، قال: فانتبه نحو نصف الليل وأيقظني وقال: يا أبتي، ما ...
Read More

Al-Shamail al-Muhammadiyya – The description of the Prophet Muhammad (s) – By Aby ‘Asa Muhammad ibn ‘Isa al-Tirmdhi – الشمائل المحمدية للإمام أبو عيسى محمد بن عيسى السلمي الضرير البوغي الترمذي‎

...
Read More