Language: Svenska

a:3:{s:6:”locale”;s:5:”sv_SE”;s:3:”rtl”;i:0;s:9:”flag_code”;s:2:”se”;}

Al-Wird al-´amm – الورد العام – The Shadhili general wird Recited by Shaykh Faisal Abdur Razak
Tab links: Audio | Arabic-English | English-transliterated | Svenska | Urdu | View Media: Youtube | MP3 Audio
Al-Wird al-´amm – الورد العام – The general Shadhili wird (daily dhikr)
by Sayyiduna Imam Abul Hasan al-Shadhili (may Allah be pleased with him)
Recited by Sheikh Faisal Abdur-Razak http://nur.nu/AudioVideo/AL-WIRDUL-AAM-complete.mp3 Download MP3 Arabic-English Loading... Taking too long? Reload document | Open in new tab Download [92.23 KB] English-transliterated The daily dhikr of the Shadhili Tariqa – Wird ‘Amm of Sayyiduna Imam Abul ...
Read More
Tab links: Sufi Poetry | In Praise of the Best of Mankind ﷺ | In Praise of the Masters | Various Qasidas | More Username Password ﷺ Poems of His Eminence Qasidas of Shaykh Muhammad Al-Yaqoubi Sufi Poems Reality of Tawhid
The Drink of Love (The Realities of His Unity)- (اشرب شراب الحب (حقائق التوحيد
I love you twice – أحبك حبين
Bahr al-Jamal – بحر الجمال
Remembrance of Allah – عليك بذكر الله Praise of the Prophet ﷺ Sonnet to ...
Read More
RisalaBy Imam Abul-Qasim Abdul Karim Hawazin al-Qushayri (d. 465 H.)
الرسالة للامام القشيري
Tab links: Info | ...
Read More
Verses in the Holy Quran relating to The Messenger of Allah ﷺ
Compiled by bmk for the Damas Cultural Society English: View | Dowload
Svenska: View | Dowload ...
Read More
Hadith al-Rahma al musalsal bil-awwaliyya Tab links: English | Türkçe | Svenska | عربي | ﷽
الرَّاحِمُونَ يَرْحَمُهُم الرَّحْمن (تبارك وتعالى)
اِرْحَمُوا مَنْ فِي الْأَرْضِ يَرْحَمكُمْ مَنْ فِي السِّمَاء
To those who show mercy, the Merciful will show Mercy.
Show mercy to those on earth, then (the Angels) in heaven will show mercy to you.
View pdf English The hadith of Mercy (Hadith al-Rahma) is normally the first hadith that a teacher of Ahl al-Sunnah transmits to his or her students, in order to remind them of the Mercy of Allah. Mercy is also an attribute of His Messenger, ...
Read More
Damsacus Darwishiyya Mosque Poetry of the blessed Sandal of Prophet Muhammad ﷺ Tab links: English | Svenska | Transliteration | عربي | Photos ﷽ English O beholder of the image
of the Prophet’s Sandal:
Kiss without arrogance
the Sandal’s symbol,

And let your face touch
the Shoe that was touched
by the Prophet’s foot
when he went out evening and morn.
Svenska O du som betraktar bilden av
Profetens Sandal
Kyss utan högmod
Sandalens symbol,

Och låt ditt ansikte röra
den sko som berörts
av Profetens fot då han
morgon och afton gick ut.

عربي …
Transliteration ...
Read More
Dikt om Profeten Muhammads ﷺ liv Allah’s välsignelser och fred vare med honom
av Ann-Catrin Nilsson

Denna dikt av Ann-Catrin Nilsson, tillägnad Profeten Muhammad (Allah’s välsignelser och fred vare med honom) kan med rätta kallas för vår första svenska “Mawlid”. Vi ber Allah den Upphöjde att bestå författaren med liv, hälsa  och inspiration, för att kunna fortsåtta detta nobla värv. Och må Han ständigt välsigna vår Mästare Muhammad – sallAllah ‘aleihi wa sallam.
Rabi` al-Awwal 1431 H ...
Read More
/ Qasidas, Sira, sv, Svenska, Text