Shadhili Litanies

Shadhili awrad

From damas-original.nur.nu

Al-Yaqutiyya - الياقوتية - of Sayyiduna Sheikh Muhammad ibn Mas'ud al-Fasi

Morocco United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland Sweden Download PDF Arabic | English

عربي

Download Arabic text as recited by Sh. Muhammad al-Yaqoubi
Loader Loading...
EAD Logo Taking too long?

Reload Reload document
| Open Open in new tab

English

Download PDF with English translation + transliteration
Loader Loading...
EAD Logo Taking too long?

Reload Reload document
| Open Open in new tab

Svenska

Al-Yaqutiyya
Svensk översättning: Kultursällskapet Damas «Allah och Hans Änglar sänder välsignelser över Profeten; o ni som tror, sänd rikligen fred och välsignelser över honom!» Vi ber Dig, o Allah, vid den höga rang han har inför Dig, och vid den ära han åtnjuter hos Dig: låt våra kroppar genomsyras av hans handlingar, våra öron av hans ord, våra hjärtan av hans ljus, våra själar av hans hemligheter. våra medvetanden av hans själstillstånd (hal), vårt innersta av umgänget med honom, fyll vårt inre öga med synen av honom, och vår blick med strålglansen från hans skönhet. Låt vår slutliga gärning vara honom till behag, så att vi ser Dig i honom – han som är genom Dig, och så att jag, genom närvaron av dessa två[1] företräder närvaron av dem båda [1] och genom dem1 visar vägen till dem [1] Vi ber Dig, o Allah, att sända välsignelser och fred över honom såsom det tillkommer hans höga rang och upphöjda ställning, och genom dessa två [2] förena mig med honom, och genom uppriktig kärlek till dem2 dra mig närmare honom, och med dem2 sända de gudfruktigas vind över mig, och genom dem2 ge mig de renhjärtades gåva. Ty han är den välbevarade hemligheten, den dolda odelbara kristallen, ja, han är rubinen som omsluts av Din outgrundlighets skal, en okänd (skatt), ur vilken det Du ger tillkänna väljs ut. Därmed utgör han en del av Din okända (värld), en liknelse för Ditt herradömes hemliga innebörd, en spegel där vi kan utläsa Dig. Och hur skulle det kunna vara annorlunda, då Du kungjort detta för oss i tydliga uttalanden i Din Bok, då Du sade: «Sannerligen, de som givit dig trohetslöfte, har givit trohetslöfte uteslutande till Allah»[3] Därmed upplöses alla tvivel och vi kommer till insikt. O Allah, låt vår vägledning till Dig ske genom honom, och låt oss få vandra inför Dig i ljuset av hans fotspår. O Allah, må Du finna behag i dem som Du gjort till föredömen (för oss) att följa, vars hjärtan Du låtit bli ledande fyrar, befriade från tjänst under andra (än Dig), renade från grumlande smolk, ur vars hjärtan pärlor av visdom lyser fram och fogas samman till pärlband som bekräftar de laglärdas (ord); dem Du enligt Din förutbestämda plan utsett till följeslagare åt Din utvalde Profet; dem Du funnit behag i att låta bistå Din religion (dîn) – de är de förnämsta, de bästa. O Allah, må Ditt behag med dem tillta utan gräns, (liksom Ditt behag med hans) familj och stam, och i dem som finner (deras) spår. O Allah, förlåt våra synder, förlåt våra föräldrar och våra Sheikher, våra bröder i Allah, alla troende män och kvinnor, alla muslimer, män som kvinnor. dem som lever i lydnad och dem som bär (syndens) bördor. [1] dessa två: Allah och Profeten (s) [2] dessa två: välsignelse och fred [3} Sura Al-Fath 48:10]

About

About the Yaqoutiyya

Shaykh Muhammad ibn Muhammad ibn Mas’ ud al-Fasi wrote the Yaqutiyya and then saw the Messenger of Allah, may Allah bless him & grant him peace, pointing to Shaykh al-Fasi’s chest, saying “This is the impregnable secret.” In al-Fasi’s vision, the Messenger then showed the litany to the saints. The Qutb said, “Whoever persists in its recitation, thrice at morning and at night, will often see the Prophet, may Allah bless him & grant him peace, awake and asleep, by sense and by spirit.”

References

Shahdili Ahzab as recited by Sheikh Muhammad al-Yaqoubi Download PDF Download PDF Arabic as recited by Sh. Muhammad al-Yaqoubi | English w/ transliteration Swedish translation: Kultursällskapet Damas © 2009

The Yaqoutiyya

of Sayyiduna Sheikh Muhammad ibn Mas'ud al-FasiRelated Posts

None found