Tagged: Qadi ‘Iyad

Book | Qadi ‘Iyad: Al-Shifa

Book | Qadi 'Iyad: Al-Shifa
The Book of Healing - Knowing the Rights of the Elect Prophet of Allah ﷺ
By Abul Fadl Qadi ´Iyad ibn Musa al-Yahsubi
كتاب الشفاء في التعريف بحقوق المصطفى - للقاضي عياض بن موسى اليحصبي

...