Mediatype: Bio

+ Bionotes

+ Bionotes

Bionotes Main Page

.

List Child pages

List of Child pages

Content List with subcategories

 
 

Bio: ‘Abdullah ibn al-Mubarak

Bio: 'Abdullah ibn al-Mubarak

‘Abdullah ibn al-Mubarak

أبو عبد الرحمن عبد الله بن المبارك
b. 118 H. in Merv – d. 181 H. in Hit (736 -797 CE)
radiya Allah anhu

(more…)

Bio: ‘Amr ibn al-‘As | عمرو بن العاص

Bio: 'Amr ibn al-'As | عمرو بن العاص

‘Amr ibn al-‘As

عمرو بن العاص
b. in Makka – d. 43 H. in Cairo, Egypt
radiya Allah anhu

(more…)

Bio: ‘Uqba b. ‘Amir | عقبة بن عامر الجهني

Bio: 'Uqba b. 'Amir | عقبة بن عامر الجهني

'Uqba b. 'Amir al-Juhani

عقبة بن عامر الجهني
b. 15 H. – d. 58 H. in Cairo
Sahabi - radiya Allah 'anhu

(more…)

Bio: Abu al-Bayan

Bio: Abu al-Bayan

Abu al-Bayan

أبو البيان نبأ بن محمد بن محفوظ القرشي الدمشقي
d. 551 H. in Damascus
radiya Allah anhu

Nabâ ibn Muhammad ibn Mahfûzh al-Qurashi al-Dimashqi
Scholar of language and fiqh, murshid. He used to study shafi`i fiqh together with Sheikh Rislan in a mosque in the grand suq near Bab Sharqi.

Buried in Bab al-Saghir.

References: Ziarat al-Sham

© Damas Cultural Society 2007 — Latest update:
Original site: damas-original.nur.nu

Bio: Abu al-Ma`ali al-Nisaburi

Bio: Abu al-Ma`ali al-Nisaburi

Abu al-Ma`ali al-Nisaburi

أبو المعالي النيسابوري
d. 578
radiya Allah anhu

أبو المعالي نسعود بن محمد بن مسعود النيسابوري
orator, preacher, shafi`i scholar, lived in damascus, buried in the sufi graveyard

References: [Ziarat al-Sham p.334-5] – Damas Cultural Society © 2007

Bio: Abu Ayyub al Ansari

Bio: Abu Ayyub al Ansari

Abu Ayyub al Ansari

أبو أيوب الأنصاري
d.54 H. (674 CE) in Constantinopel (Istanbul)
Sahabi - radiya Allah anhu

(more…)

Bio: Abu Bakr al-`Arudiki

Bio: Abu Bakr al-`Arudiki

Abu Bakr al-`Arudiki

born 584 – d. .. H. in Damascus
radiya Allah anhu

Of Ahl al-mahabba wa al-tawhid.
Buried at the foot of Qasiun on the western side [Ziarat al-Sham]

Damas Cultural Society © 2007

Bio: Abu Darda

Bio: Abu Darda

Abu Darda

أبو الدرداء الأنصاري الخزرجي
d. 32 H. (653 CE) in Damascus (sahabi)
radiya Allah anhu

(more…)

Bio: Abu Nu’aym Al-Asbahani

Bio: Abu Nu'aym Al-Asbahani

Abu Nu`aym Al-Asbahani

أبو نعيم الأصبهاني
b. 336 – d. 430
radiya Allah anhu

(more…)

Bio: Abu Shamah al-Maqdisi

Bio: Abu Shamah al-Maqdisi

Abu Shamah Shihab al-Din al-Maqdisi

b. 599 – d. 665 in Damascus (1202-1267 CE)
الإمام عبد الرحمان بن إسماعيل بن إبراهيم عثمان المقدسي ثم الدمشقي، المعروف بأبي شامة
radiya Allah anhu

(more…)

Bio: Abu Shayba al Khudri

Bio: Abu Shayba al Khudri

Abu Shayba al Khudri

أبو شيبة الخدري
d. 49 H. in Istanbul, Turkey (670 CE) sahabi
radiya Allah anhu

(more…)

Bio: Abu Sulayman al-Darani

Bio: Abu Sulayman al-Darani

Abu Sulayman al-Darani

أبو سليمان عبد الرحمن بن عطية الداراني
(d. 215 H. in Dara near Damascus)
radiya Allah anhu

Biography in Al-Risala al-Qushayriyya – t.b.d.
Biografi Abu Sulayman al-Darani ur al-Qusayri’s Risala, övers. Göran Ogén

Bio in English

t.b.d.

عربي

t.b.d.
 

Svenska

Biografi ur al-Qusayri’s Risala


Biografi Abu Sulayman al-Darani ur Al-Risala al-Qushayriyya
Övers. Göran Ogén

12. Abū Sulaymān cAbd al-Rahmān bin cAtīya al-Dārānī(1)
1. [Han] kom från Dārān(2), en av byarna kring Damaskus, och dog år 215 (år 830 A.D.). Jag hörde Muhammad al-Husayn säga, att cAbd Allāh bin Muhammad al-Rāzī sagt, att han hört Ishaq bin Ibrāhīm bin Abū Hassān säga, att han hört Ahmad bin Abū ‘l-Hawārī säga, att han hade hört Abū Sulaymān säga ‘Den som gör gott om dagen belönas om natten, och den som gör gott om natten belönas om dagen. Om någon uppriktigt försöker lämna ett begär, så avleder Gud det från hans hjärta. Gud den högste är alltför ädel för att plåga ett hjärta med ett begär, som man vill lämna för Hans skull!’.

2.Enlig samma berättarkedja [isnād] sade han också: »När Denna världen dväljes i ett hjärta förflyttar sig Den kommande världen bort från det.»

3. Jag hörde sufimästaren Abū cAbd al-Rahmān al-Sulamī {Gud förbarme sig över honom!} säga, att han hört al-Husayn bin Yahyā säga, att han hört Djacfar bin Muhammad bin Nusayr säga, att han hört al-Djunayd säga, att Abū Sulaymān ad-Dārānī hade sagt: »Ibland hamnar något folkligt talesätt i mitt hjärta [och ligger där] några dagar, men [sen] tar jag det till mig endast utifrån två välgrundade vittnen: Koranen och Profetens goda exempel [sunna].»

4. Abū Sulaymān sade: »Den yppersta handling en människa kan utföra är att motsätta sig själens trängtan [hawan].»

5. Han sade: »Varje ting har ett kännetecken, och tecknet på att man inte längre är väl mottagen (hos Gud) är att man slutat gråta.»

6. Han sade: »Det finns ingenting som inte anfrätes, och det som hjärtats ljus anfrätes av är en full mage.»

7. Han sade: »Allt som distraherar dig från Gud, såsom familj, pengar eller barn, är olycksbringande för dig.»

8. Abū Sulaymān sade: »En kall natt befann jag mig i bönenischen (i moskén) och kylan besvärade mig, så jag gömde ena handen från kylan medan den andra var utsträckt [i bön]. Sen somnade jag till och en röst ropade då till mig ‘Abū Sulaymān! Vi har i din hand lagt det den sträckt ut sig mot. Hade den andra också varit framme, hade vi även lagt i den!’. Då svor jag vid min själ att jag aldrig [mer] skulle be utan att båda mina händer skulle vara utsträckta, vare sig det rådde hetta eller kyla.»

9. Abū Sulaymān sade: »Jag somnade bort från min litania-bön [wird] en gång och se: då står jag där hos en av Paradisets skönheter [hawrā´] som säger till mig ‘Du sover, och jag är redo för dig sedan femhundra år i kvinnogemaken!’.»

10. cAbd Allāh bin Yūsuf al-Isbahānī sade, att Abū cAmr al-Djūlāstī sagt, att Muhammad bin Ismācīl sagt, att Ahmad bin Abū ‘l-Hawārī hade sagt: »Jag gick in till Abū Sulaymān en dag. Han satt och grät, så jag frågade honom ‘Vad är det som får dig att gråta?’, och han sade ‘Ahmad, varför skulle jag då inte gråta? När natten bryter in, när ögonen har slutits till sömn och varje älskare är ensam med sin älskade, när de som älskar Gud slagit slagit sig ned på sina bönemattor(3) och deras tårar strömmar ned på deras kinder och droppar ned i deras bönenischer [mahārīb] och Den ärorike [al-djalīl] {upphöjd och hög är Han!}, som övervakar [dem ]från ovan, [då] ropar ut “O du Gabriel! Framför mina ögon finns de som finner behag i Mitt ord [kalām-ī] och själsro i ihågkallandet av Mig [dhikr-ī]. Dem övervakar Jag i deras ensamheter, hör deras suckar och ser deras gråt. Varför ropar du inte, Gabriel, till dem ‘Varför denna gråt?’. Har ni sett en älskande plåga sin älskade? Hur skulle det passa sig att Jag straffar folk när natten faller på och de smickrar Mig? Jag svär vid Mig själv: Ja, när de kommer till Mig på Uppståndelsens Dag skall Jag avtäcka Mitt ädla ansikte för dem, så att de kan se på Mig och Jag på dem!”‘.»


1) Död 215/830. Namnet på den by Abū Sulaymān kom ifrån har, förutom formen Dārān, även formerna Dārā och Dārayya, av vilka nisba-formen blir dārā´ī. Dessa varianter med motsvarande återges i Ansārīs kommentar (Al-Risāla al-qushayrīya, del I, p. 113).
Erik Hermelins översättning av kapitlet om Abū Sulaymān al-Dārānī i cAttārs Tadhkiratu’l-awliyā´ finns att läsa i hans TAZKIRATÚL’L-AWLIYÁ – VÄNNERNAS MINNE, del II, pp. 25-40: Abū Sulaimān Dārā´ī. I cAttārs persiska text står det Dārayya med nisba-formen dārā´ī, och Erik Hermerlin skriver därför helt korrekt al-Dārā´ī i enlighet med sin persiska textförlaga (Tadkirat al-awliyā´, ed. R. Nicholson (1905-07), del I, s. 229. Richard Gramlich ger Abū Sulaymān nisba-formen “ad-Dārānī” trots att han föredrar Dārayya som ortnamn efter att ha listat varianterna ovan (Das Sendschreiben al-Qušayrīs…, s. 54, not nr. 79).

2) Dārān: formerna Dārā och Dārayya förekommer också (se not 1).

3) när de som älskar Gud slagit sig ned på sina bönemattor: ordagrant “när kärlekens folk sträckt ut sina fötter” [wa’ftarasha ahl al-mahabba aqdāmahum].


Biography in Al-Risala al-Qushayriyya – t.b.d
He was from Daran…

Burial Place

Maqam of Sulayman al-Darani in Dara near Damascus


1


2


3


4

Refs

© Damas Cultural Society 2007 — Latest update: 2010-07-10
Photos: From [bmk/ziyarat] Original site: damas-original.nur.nu

Bio: Abul Dahdâh al-Salihi

Bio: Abul Dahdâh al-Salihi

Abul al-Dahdâh al-Salihi

أبو الدحداح، أحمد بن محمد بن إسماعيل التيمي الدمشقي الصالحي
d. 328 in Damascus
radiya Allah anhu

(more…)

Bio: Al-Farazdaq

Bio: Al-Farazdaq

Hammam ibn Ghalib Al-Farazdaq

الفرزدق : أبو فراس همام بن غالب بن صعصعة الدارمي التميمي
b. 38 – d. 114 H. in Basra (641 – 732 CE)
rahimahu Allah

Arabic poet. A creator of the panegyrical qasida in medieval Arabic poetry.
His work is a direct continuation of the ancient Arabic poetic tradition but reflects the beliefs of Islam and often echoes the style of the Koran. His famous verse polemic (naqa’id, or intiqad) with Jarir and other poets produced verse philippics (hajw) unsurpassed in medieval Arabic literature.

 

Biography English

عربي

From wiki
الفرزدق (38 هـ / 641م – 114 هـ / 732م) شاعر من شعراء العصر الأموي واسمه همام بن غالب بن صعصعة الدارمي التميمي وكنيته ابو فراس وسمي الفرزدق لضخامة وتجهم وجهه ومعناها الرغيف، ولد الفرزدق في كاظمة لبني تميم وعاش في البصرة ، اشتهر بشعر المدح والفخرُ وَ شعرُ الهجاء.

Bio: Al-Hakim al-Tirmidhi

Bio: Al-Hakim al-Tirmidhi

Al-Hakim Tirmidhi

الحكيم أبو عبد الله محمد بن علي بن الحسين الترمذي
d.322 H.
may Allah be pleased with him

(more…)

Bio: Al-Harith al-Muhasibi

Bio: Al-Harith al-Muhasibi

Al-Harith al-Muhasibi

أبو عبد الله الحارث بن أسد البغدادي المحاسبي
b. 165 H. in Basrah – d. 243 H. in Baghdad
may Allah be pleased with him

(more…)

Bio: Al-Khatib al-Baghdadi

Bio: Al-Khatib al-Baghdadi

Al-Khatib al-Baghdadi

b. 392 – d. 463 in Baghdad
الخطيب البغدادي‎‎
radiya Allah anhu

(more…)

Bio: Al-Layth ibn Sa’d | الإمام الليث بن سعد

Bio: Al-Layth ibn Sa'd | الإمام الليث بن سعد

Imam Al-Layth ibn Sa'd

الإمام الليث بن سعد
b. 94 - d. 175 H. in Cairo
tabi'i, Shaykh of the Imams Bukhari and Muslim may Allah be pleased with him


السلام عليك يا إمام الليث يا إمام مع الأئمة الأربة يا فقيه الأمة عامة وفقيه مصر خاصة يا إمام المحدثين رحمة الله وبركاته عليك
Peace be upon you O Imam Al-Layth, o Imam at the rank of the four Imams, o scholar of fiqh of the Ummah in general and of Egypt in particular, o Imam of the hadith narrators, may Allah have mercy on you bless you!

English

wiki

Al-Layth ibn Saʿd ibn ʿAbd al-Raḥmān al-Fahmī al-Qalqashandī (Arabic: الليث بن سعد بن عبد الرحمن الفهمي القلقشندي) was the chief representative, imam, and eponym of the Laythi school of Islamic Jurisprudence. He was regarded as the main representative of an Egyptian tradition of law. Imam al-Shafi’i used to say that he was more learned in fiqh than Imam Malik, however his students did not write down his teachings.


mazaratmisr.org

When Imam al-Shafi’i came to Egypt and visited Imam al-Layth’s grave, he said, “Your eminence is from Allah O Imam! You attained four characteristics—knowledge, [good] deeds, asceticism, and generosity—no scholar has attained all four of them.”

It is confirmed that Imams al-Layth and Malik were contemporaries and that they both devoted themselves to studying hadiths and jurisprudence; they were almost equal in scholarship. They exchanged letters whose subject matter focused on hadiths, jurisprudence, and edicts. Malik’s letter to al-Layth on jurisprudence is well known and al-Layth replied with a longer letter. Imam Malik’s letter is the epitome of scholarly dialogue between two of the great jurists and scholars of the Islamic community.

The letter shows that these two great jurists considered the opinions of the people during the time of Abu Bakr, Umar, and Uthman, may Allah be pleased with them, tantamount to consensus and must not be contended. Moreover, it demonstrates that it is not possible for those who come after them to change or alter what these Companions agreed upon.

عربي

wiki (1)
wiki (2)
شيخ الاسلام الامام الحافظ العالم ابو الحارث الليث بن سعد بن عبد الرحمن الفهمي القلقشندى (94 هـ/713 م – 175 هـ/791 م) كان فقيه و محدث و امام اهل مصر فى زمانه, و صاحب واحد من المذاهب الاسلاميه المندثره, اتولد فى قريه قلقشنده فى مصر, و اسرته اصلها فارسى من اصبهان.

كان واحد من اشهر الفقهاء فى زمانه, فاق فى علمه و فقهه امام المدينه المنوره مالك بن انس, بس تلامذته ما دونوش علمه و فقهه و لا نشروه زى تلامذة الامام مالك, و كان الامام الشافعى بيقول: «الليث افقه من مالك الا ان اصحابه لم يقوموا به». كان عنده من العلم و الفقه الشرعى اللى خلا متولى مصر و قاضيها و ناظرها يرجع لرايه و مشورته. اتعرف بانه كان كتير الاتصال بمجالس العلم, قال ابن بكير: «سمعت الليث يقول: سمعت بمكه سنه 3 عشره ومائه من الزهري وانا ابن عشرين سنه».

Maqam

Acknowledgement:
Photos taken by Bruce Allardice 2021-2022 (flickr)

Google map pictures

Map

Bio: Al-Qurtubi

Bio: Al-Qurtubi

Abu Al-Walid Al-Baji Al-Qurtubi al-Maliki

أبو الوليد الأندلسي القرطبي
b. 403 – d. 474 H.
radiya Allah anhu

.


 

English

By Dr. G.F. Haddad

Sulayman ibn Khalaf ibn Sa`d or Sa`id or Sa`dun ibn Ayyub, al-Qadi Abu al-Walid al-Tujaybi al-Andalusi al-Qurtubi al-Baji al-Tamimi al-Dhahabi al-Maliki (403-474), “One of the imams of the Muslims,” the jurist and mutakallim, hadith master, man of letters, poet, “the skilled debater, author in many sciences, meticulous scholar, upon whose great rank in knowledge, and merit in religion there is agreement.” Born in Baja near Seville or – more probably according to al-Dhahabi – its namesake Baja near Qayrawan, he took hadith from Abu al-Isba` ibn Shakir, Muhammad ibn Isma`il [?], Abu Muhammad Makki ibn Abi Talib, al-Qadi Yunus ibn `Abd Allah ibn Mughith, Ibn al-Mutawwa`i, Ibn Muhriz, Ibn al-Warraq, Ibn `Amrus, al-Khatib al-Baghdadi, Ibn `Abd al-Barr, al-Damighani, and others. Both al-Khatib and Ibn `Abd al-Barr, although his seniors, narrated from him. Among his students are his son Ahmad, Abu `Abd Allah al-Humaydi, `Ali ibn `Abd Allah al-Saqali, Ahmad ibn Ghazlun, Abu Bakr al-Turtushi, the two hadith masters Abu `Ali al-Jiyani al-Sadafi and Abu al-Qasim al-Ma`afiri, Ibn Abi Ja`far, al-Qadi Abu `Abd Allah Muhammad ibn `Abd al-Rahman ibn Bashir, and countless others.

Al-Baji worked at various times as a watchman and a goldsmith to support himself. He performed pilgrimage four times and lived austerely in the pursuit of knowledge: in Mecca for three years with Abu Dharr al-Harawi, then Baghdad for three, where he accompanied Abu al-Tayyib al-Tabari and Abu Ishaq al-Shirazi, then Mosul where he studied under Abu Ja`far al-Samnani and Ibn al-Baqillani. His wealth increased greatly after he returned to Andalusia and became its chief scholar and teacher. The Qadi Abu `Ali ibn Sakra said: “I never saw his like; nor anything like his appearance, his majesty, and the dignity of his gatherings. He is one of the imams of the Muslims.”

After al-Baji came to Andalusia he went to Majorca where he defeated Ibn Hazm in debate according to Ibn Bassam. Ibn Hazm reportedly said: “If the Malikis had only `Abd al-Wahhab [ibn `Ali ibn Nasr al-Baghdadi] and al-Baji, it would suffice them.”

Among al-Baji’s books: Al-Tasdid ila Ma`rifa al-Tawhid, Sunan al-Minhaj, Tartib al-Hajj, Ihkam al-Fusul fi Ahkam al-Usul, al-Ta`dil wa al-Tajrih li man Kharraja `anhu al-Bukhari fi al-Sahih, Sharh al-Muwatta’ in two versions: al-Istifa’ and its abridgment al-Muntaqa – named by the author of Shajara al-Nur “the best book ever written in Malik’s school” – al-Imla’ – a shorter version of the latter – Mukhtasar al-Mukhtasar fi Masa’il al-Mudawwana, and Sunan al-Salihin. In al-Muntaqa he states, in explanation of the hadith of Allah’s descent to the nearest heaven in the last third of the night:[1]

The Prophet’s — Allah bless and greet him — saying that our Exalted Lord descends every night to the nearest heaven is to inform us that supplication at that particular time is answered, petitioners are given what they request, and those who ask for forgiveness are forgiven. It warns us as to the great merit of that time and strongly encourages us to make abundant supplication, petition, and contrition at that time. It was narrated from the Prophet — Allah bless and greet him — in similar terms that Allah Almighty and Exalted said: “If My servant comes near Me one hand-span I come near him one cubit. If he comes near Me one cubit I come near him an arm’s length. If he comes to Me walking, I come to him running.”[2] He did not mean by this hadith a coming-near in terms of distance, for such is impossible and inexistent. All he meant was the servant’s coming-near in terms of good works, and Allah’s coming-near in terms of answer and acceptance. In the same sense one says “So-and-so is near So-and-so,” and they say of the leader “He is near his people” if he helps them a lot and welcomes them. This is well-known in the language of the Arabs.[3]

In his book Tahqiq al-Madhhab, he replies to those who attacked him for representing that the Prophet — Allah bless and greet him — could write on the literal basis of the hadith of al-Bara’: “Allah’s Messenger — Allah bless and greet him — took the treaty – he did not excel at writing – and wrote…”[4]

عربي

t.b.d.
 

Refs

Sources:
Makhluf, Shajara al-Nur p. 120-121 #341; Ibn Farhun, al-Dibaj p. 198-200 #240; al-Dhahabi, Siyar A`lam al-Nubala’ 14:59-65 #4347 and Tadhkira al-Huffaz 3:1178-1183 #1027.

Notes:
[1] Narrated from Abu Hurayra by Bukhari, Muslim, Abu Dawud, al-Tirmidhi, Ahmad, Malik, and al-Darimi. It is narrated from twenty-three Companions, as stated by al-Kattani in Nazm al-Mutanathir.

[2] Narrated from Abu Hurayra by Bukhari and Muslim: “I am as My servant thinks of Me, and I am with him when he remembers Me. If he mentions Me in Himself I mention him in Myself. If he mentions Me in a gathering, I mention him in a better gathering. If he comes near Me one hand-span (shibran) I come near him one cubit (dhira`an). If he comes near Me one cubit I come near him an arm’s length (ba`an). If he comes to Me walking, I come to him running.” [3] Al-Baji, al-Muntaqa (1:357). [4] See the documentation and discussion of this hadith in the post titled “Unlettered.”

© as-Sunna Foundation of America

© Damas Cultural Society 2007 — Latest update:
Original site: damas-original.nur.nu

Bio: Al-Qutb Abu Madyan Shu`ayb – القطب أبو مدين شعيب

Bio: Al-Qutb Abu Madyan Shu`ayb - القطب أبو مدين شعيب

Abu Madyan Shu`ayb ibn al-Husayn al-Ansari al-Tilimsani

b. 509 H. in Cordoba, Andalus - d. 594 H. in Tlimsan, Algeria - radiya Allah anhu
القطب أبو مدين شعيب بن الحسن الأندلسي التلمساني - رضي الله عنه

(more…)

Bio: Aws b. Aws al-Thaqafi

Bio: Aws b. Aws al-Thaqafi

Aws b. Aws al-Thaqafi

أوس بن أوس الثقفي
d. towards the end of the caliphate of `Uthman (r)
radiya Allah anhu

(more…)

Bio: Bilal ibn Ribâh al-Habashî

Bio: Bilal ibn Ribâh al-Habashî

Bilal ibn Ribâh al-Habashî al-Qurashî al-Taymî

بلال بن رباح الحبشي القرشي التيمي
d. 20 or 18 or 19 H. in Damascus
radiya Allah anhu

Sahabi, buried in Maqbara Bab Saghir in Damascus
 

English

Freed slave of sayyiduna Abu Bakr, mu’adhdhin of the Prophet (s). He came to Sham as a mujahid during the caliphate of Sayyidina `Umar and stayed there until he died.

After the passing of the Prophet (s), he never gave the adhan again – except once: in the Umawi mosque.

He narrated 44 hadith from the Prophet (s).

عربي

t.b.d.
 

Burial Place

Burial Place

Sayyiduna Bilal is buried in the Bab Saghrir cemetry of Damascus – may Allah perfume his grave.
click to enlarge pictures

Location

Click to load map

Refs

Damas Cultural Society © 2007


Bio: Darar b. al-Azwar al-Asadi

Tomb of Dirar b. Azwar in Damascus

Sayyidna Darar b. al-Azwar al-Asadi

ضرار بن الأزور الأسدي
d. 14 or 18 H. (636/640 CE)
radiya Allah anhu

A great hero before and after Islam. He was present when the Muslims opened Damascus under Khalid ibn al-Walid (in 14 H) and died there. (Zsh)

Lineage

His full name: is
Dhiraar bin Al-Azwar bin Malik ibn Aws bin Jadhimah bin Rabia bin Malik bin Sha’labah bin Asad bin Khuzaymah bin Mudrikah bin Ilyas bin Mudar Bin Nizar bin Adnan al-Asadi
ضرار بن الأزور وهو مالك بن أوس بن جذيمة بن ربيعة بن مالك بن ثعلبة بن أسد بن دودان بن أسد بن خزيمة بن مدركة بن إلياس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان، الأسدي

Born sometime in the seventh century, Dhiraar was born to one of the Bani Assad chieftains, Malik bin Aws. His lineage can be traced to Malik, son of Aws, son of Jadhimah, son of Rabia, son of Malik, son of Sha’labah, son of Asad, son of Khuzaymah, son of Mudrikah, son of Ilyas, son of Muda, son of Nizar, son of Adnan al-Asadi. His family were among the first converts to Islam. After the Battle of the Trench, he was sent with Tulayha bin Khuwailid to their kinsmen, the Bani Assad, to urge them to embrace Islam.[4] He was known to his tribe as al-Azwar.

Burial Place

His death is disputed.
Martyred in the battle of Ajnadayn 14 H., or in the plague in 18. H.
Buried oug´tside Bab Sharqi, Damascus (disputed)
Tomb of Dirar b. Azwar in Damascus

He also has a Mosque/maqam in Jordan.

Refs

Keywords: Battle at Ajnadayn, The Naked Warrior

References: ZaSh, wiki
Photo f hismaqam in Damascus: yanabi.com
Damas Cultural Society © 2007

—-
More:
[gfh] Dirar b. al-Azwar al-Kindi, Khawla’s brother
buried in Bab Sharqi, Mahallat al-Jazma’

Bio: Dhul-Nun al-Misri | سيدي ذو النون المصري

Bio: Dhul-Nun al-Misri | سيدي ذو النون المصري

Abul Fayd Dhul Nun al-Misri

سيدي ثوبان إبراهيم أبو الفيض والمكنى بـ ( ذي النون المصري )
d. 245 or 248H.
Early Sufi - qaddasa Allah sirrahu

Dhūl-Nūn Abū l-Fayḍ Thawbān b. Ibrāhīm al-Miṣrī (Arabic: ذو النون المصري; d. Giza, in 245/859 or 248/862).

Dhul-Nun al-Misri is considered among the most prominent saints of early Sufism and holds a position in the Sufi chronicles as high as Junayd Baghdadi and Bayazid Bastami. He studied under various teachers and travelled extensively in Arabia and Syria.

Sahl al-Tustari was one of Dhul-Nun al-Misri’s students.

View articles on damas-original
 

English

wiki
 
View article on damas-original
 

Svenska

Läs artiklar på damas-original
 

عربي

wiki
توفي ذو النون في الجيزة سنة 245 هـ ودفن في مقابر أهل المعافر.

Maqam in Cairo

Sayyiduna Dhul Nun al-Misri passed away in Giza, Egypt. We could not locate his grave there.
He has various maqams in other places.
Cairo: Dhul Nun al-Misri et.al.Memorial place for Dhul Nun al-Misri, Rabi'a al-'Adawiyya, Muhammad ibn al-Hanafiyya
radiya Allah 'anhum

Location:
Behind the maqam of Al-Layth ibn Sa’d, at walking distance from the maqam of Sayyiduna ‘Uqba ibn ‘Amir (whatch ziyara, walking from ‘Uqba ibn ‘Amir, on youtube)

ضريح بجوار ضريح ذي النون المصري ، والسيدة رابعة العدوية ، والسيد الروذبارى ، بمنطقة القرافة الكبرى ، وهى خلف الإمام الليث بن سعد رضي الله عنه ، وبالتحديد بشارع عقبة ابن عامر الجهني ، وجد هذا الضريح وهو في مسجد صغير يضم ضريح العاشقة للحب الإلهي رابعة العدوية رضي الله عنها ، وضريح ثوبان إبراهيم أبو الفيض والمكنى بـ ( ذي النون المصري ) ، وبجواره ضريح السيد محمد بن الحنفية ، وهذه الأضرحة الثلاثة بالقرب من مقابر قريش عند مقام سيدنا عقبة بن عامر رضي الله عنه . (Ref)

Google maps entries (these are all refer to the same maqam)

 • Mausoleum of Dhul-Nun al-Misri – قبر ذي النون المصري (no pics)
 • Tomb of Dhul-Nun al-Misri (2 photos)
 • Muhammed ibni El-Hanefiyye (27 pics)
 • Damascus

  At the western side of Bab Saghir, steps from Ibn Qayyim’s grave
  – t.b.d.

  Bio: Dihya al-Kalbi

  Bio: Dihya al-Kalbi

  Dihya al-Kalbi

  (sahabi d. 45 H. in Damascus)
  radiya Allah anhu

  He was one of the Companions of the Prophet (s), whose form Jibril (s) would adopt when he appeared as a person, and who carried the Prophet’s letter to the Roman emperor.
   

  Burial Place

  Buried in the graveyard of Mezzah

  References

  Ziarat al-Sham

  © Damas Cultural Society 2007 — Latest update: 2009-03-22
  Original site: damas-original.nur.nu

  Bio: Fakhr al-Din al-Zayla’i | الإمام فخر الدين الزيلعي

  Bio: Fakhr al-Din al-Zayla'i | الإمام فخر الدين الزيلعي

  Imam Fakhr al-Din al-Zayla'i

  الإمام فخر الدين أبو عمرو عثمان بن علي بن محجن البارعي الحنفي
  b. in Zayla' – d.743 H. in Cairo
  may Allah be pleased with him

  (more…)

  Bio: Habib ibn al-`Ajami

  Bio: Habib ibn al-`Ajami

  Sayyidi Habib ibn Mohammad al-‘Ajami

  d. in Baghdad

  Habib ibn Mohammad al-‘Ajami al-Basri, a Persian settled at Basra, was a noted hadith narrator who transmitted from al-Hasan al-Basri, Ibn Sirrin, and other authorities. His conversion from a life of ease and self-indulgence was brought about by al-Hasan’s eloquence; he was a frequent attendant at his lectures, and became one of his closest associates.

  (more…)

  Bio: Hajjah Farizah Al-Rabat

  Bio: Hajjah Farizah Al-Rabat

  In memory of Hajja Umm Ibrahim

  Farizah Al-Rabat

  b. in Damascus – d.1427 H. (2006 CE) in Damascus
  Rahimaha Allah

  Bio: Ibn Daqiq al-‘Id | الإمام ابن دقيق العيد

  Bio: Ibn Daqiq al-'Id | الإمام ابن دقيق العيد

  Imam Ibn Daqiq al-'Id

  الإمام أبو الفتح تقي الدين بن دقيق العيد
  b 625 H. in Hijaz – d. 702 H. in Cairo (1228-1302 CE)

  (more…)

  Bio: Ibn `Asakir al-Dimashqi al-Shafi`i al-Ash`ari

  Bio: Ibn `Asakir al-Dimashqi al-Shafi`i al-Ash`ari

  Ibn `Asakir al-Dimashqi al-Shafi`i al-Ash`ari

  b. 499 – d. 571 in Damascus
  radiya Allah anhu

  The famous historian and greatest hadith scholar of his time. He travelled and heard hadith from over 1000 narrators. Authored several encyclopedic works, among them Tarikh Dimashq.
   

  English

  By Dr. G.F. Haddad

  `Ali ibn al-Hasan ibn Hibat Allah ibn `Abd Allah, Thiqat al-Din, Abu al-Qasim, known as Ibn `Asakir al-Dimashqi al-Shafi`i al-Ash`ari (499-571), the imam of hadith masters in his time and historian of Damascus.

  Ibn al-Najjar said: “He is the imam of hadith scholars in his time and the chief leader in memorization, meticulous verification, thorough knowledge in the sciences of hadith, trustworthiness, nobility, and excellence in writing and beautiful recitation. He is the seal of this science.”

  Born in a family imbued with knowledge, he began his scholarly training at the age of six, attending the fiqh gatherings of his older brother Sa’in al-Din Hibat Allah ibn al-Hasan (d. 563) and learned Arabic and grammar at the hand of his maternal grandfather Abu al-Mufaddal al-Qurashi. Two of his uncles and one of his brothers were successively in charge of the head judgeship in Damascus, Abu al-Ma`ali Muhammad ibn Yahya ibn `Ali al-Qurashi (d. 537), Abu al-Makarim Sultan ibn Yahya (d. 530), and Muhammad ibn al-Hasan.

  By the time Ibn `Asakir reached puberty he already possessed hadith certifications from the scholars of Damascus, Baghdad, and Khurasan. At age twenty, after his father died, he travelled around the Islamic world in pursuit of hadith narrations and performed pilgrimage, returning to Damascus and travelling again on and off between 519 and 533, “alone but for the Godwariness he took as his companion,” hearing hadith from 1,300 male shaykhs and 80-odd female shaykhas in Baghdad, Mecca, Madina, Asbahan, Naysabur, Marw, Tibriz, Mihana, Bayhaq, Khusrujird, Bistam, Herat, Azerbaijan, Kufa, Hamadhan, Ray, Zanjan, Bushanj, Sarkhas, Simnan, Jarbadhqan, Mawsil and elsewhere.

  After 533 he sat teaching hadith in a corner of the Umayyad mosque in Damascus, then in the Dar al-Sunna school (subsequenty renamed Dar al-Hadith) built for him by al-Malik al-`Adil Nur al-Din Mahmud ibn Zanki. He shunned all kinds of material possessions and turned down the office of head preacher, concentrating on teaching, writing, and worshipping. His most famous student was the sultan Salah al-Din al-Ayyubi, who attended his funeral behind the imam al-Qutb al-Naysaburi.

  Ibn `Asakir was buried at the Bab al-Saghir cemetary, next to his father, near the grave of the Caliph Mu`awiya ibn Abi Sufyan.

  Ibn `Asakir authored over a hundred books and epistles and narrated under five hundred hadith lessons. Among his larger works:

  1. Tarikh Dimasqh in eighty volumes.1 Ibn Khallikan said that it contains, like al-Tabari’s Tarikh al-Rusul wa al-Muluk, several books that can be read independently.
  2. Al-Muwafaqat `ala Shuyukh al-A’imma al-Thiqat in seventy-two volumes.
  3. `Awali Malik ibn Anas and its Dhayl in fifty volumes.
  4. Ghara’ib Malik in ten volumes.
  5. Al-Mu`jam listing only the names of his shaykhs, in twelve volumes.
  6. Manaqib al-Shubban in fifteen volumes.
  7. Books of “Immense Merits”: Fada’il Ashab al-Hadith in eleven volumes, Fadl al-Jumu`a, Fadl Quraysh, Fada’il al-Siddiq, Fada’il Makka, Fada’il al-Madina, Fada’il Bayt al-Muqaddas, Fada’il `Ashura’, Fada’il al-Muharram, Fada’il Sha`ban.
  8. Al-Ishraf `ala Ma`rifa al-Atraf.
  9. Akhbar al-Awza`i.
  10. Al-Musalsalat.
  11. Al-Suba`iyyat in seven volumes, listing narrations with chains containing only seven narrators up to the Prophet — Allah bless and greet him –.
  12. Tabyin Kadhib al-Muftari Fima Nusiba ila Abi al-Hasan al-Ash`ari, a defense of al-Ash`ari and his school which he divided into the following sections:
   a) Genealogy of Abu al-Hasan al-Ash`ari
   b) Prophetic hadiths that pertain to him
   c) Al-Ash`ari’s renown for knowledge
   d) His renown for piety and worship
   e) His struggle against innovations and their proponents
   f) Dreams that indicate his high standing
   g) Five generations of his students [2] h) Those who attacked al-Ash`ari and his students

   He concluded the book with the following lines of poetry:I have chosen a doctrine that in no way resembles innovation But which successors faithfully took from predecessors. Those who are impartial declare my doctrine sound While those who criticize it have abandoned impartiality.

  13. Yawm al-Mazid in three volumes.
  14. Bayan al-Wahm wa al-Takhlit fi Hadith al-Atit (“The Exposition of Error and Confusion in the Narration of the [Throne’s] Groaning”).[3]
  15. Arba`un Hadithan fi al-Jihad.
  16. Arba`un Hadithan `an Arba`ina Shaykhan min Arba`ina Madina.

   

  Ibn `Asakir defined hadith in the following verse of poetry:

  It explains the Book, and the Prophet only spoke on behalf of His Lord.

  Ibn `Asakir’s son, Baha’ al-Din al-Qasim ibn `Ali, said:

  My father was assiduous in congregational prayer and recitation of the Qur’an. He used to recite it once a week, concluding it on the day of Jum`a, and once a day in Ramadan at which time he entered seclusion (i`tikaf) at the Eastern minaret. He performed many supererogatory prayers, devotions, and invocations. He would spend the nights before the two `ids awake in prayer and supplications. He used to take account of himself for every passing moment.

  Ibn al-Subki relates that the hadith master al-Mundhiri asked his shaykh Abu al-Hasan `Ali ibn al-Mufaddal al-Maqdisi: “Which of these four contemporary hadith masters is the greatest?” He said: “Name them.” Al-Mundhiri said: “Ibn `Asakir and Ibn Nasir?” He replied: “Ibn `Asakir.” Al-Mundhiri went on: “Ibn `Asakir and Abu al-`Ala’ [al-Hasan ibn Ahmad ibn al-Hasan al-Hamadhani]?” He said: “Ibn `Asakir.” Al-Mundhiri went on: “Ibn `Asakir and al-Silafi?” Al-Maqdisi said: “Al-Silafi (is) our shaykh. Al-Silafi (is) our shaykh.”[4]

  Ibn Sasra narrated: “I used to rehearse with him the names of the masters he had met. One day I said to him: ‘I believe that our master never saw anyone like himself?’ He replied: ‘Do not say that. Allah said: {Therefore justify not yourselves} (53:32).’ I replied: ‘He also said: {Therefore of the bounty of your Lord be your discourse} (93:11).’ He replied: ‘In that case yes, if someone were to say that my eyes never saw my like, he would be correct.'” Al-Khatib Abu al-Fadl ibn Abi Nasr al-Tusi said: “We do not know anyone who truly deserves the title of hadith master in our time other than him.” Al-Dhahabi said: “I do not believe that Ibn `Asakir ever met anyone of his level in his entire life.” Ibn al-Subki added: “Nor anyone near his level.”

  Main sources: al-Dhahabi, Siyar A`lam al-Nubala’ 15:254-262 #5129; Ibn al-Subki, Tabaqat al-Shafi`iyya al-Kubra 7:215-223 #918.

  Notes:
  [1] Dar al-Fikr in Damascus has published seventy of them to date in mid-1999.
  [2] Translated at www.sunnah.org/aqida/tabyin_kadhib.htm
  [3] See section entitled The “Groaning of the Throne” (p. 248).
  [4] This could mean either that he considered al-Silafi the greater master, or that he implicitly admitted Ibn `Asakir’s superiority but expressed it in terms of the student’s requisite adab with his teacher. Ibn al-Subki noted that Ibn al-Sam`ani was superior to all of them except Ibn `Asakir, but that he was in far-off Merv, whereas the rest were in or near Egypt and Sham.

  Blessings and peace on the Prophet, his Family, and all his Companions.

  copyright As-Sunna Foundation of America

  عربي

  t.b.d.
   

  Books

  تاريخ مدينة دمشق
  Online database

   

  Burial Place

  Buried in Bab Saghir in an enclosure opposite the entrance to the burial place of Sayyiduna Mu`awiya (radyaAllah ‘anhu).

  Refs

  © Damas Cultural Society 2007 — Latest update:
  Original site: damas-original.nur.nu

  Bio: Imam Abu Hanifa

  Bio: Imam Abu Hanifa

  Imam Abu Hanifa

  الأمام الأعظم أبو حنيفة النعمان بن ثابت الكوفيّ
  d. 150 in Baghdad
  radiya Allah anhu

  .


   

  English

  The Greatest Imam Abu Hanifa

  By Dr. G.F. Haddad

  Al-Nu`man ibn Thabit al-Taymi, al-Imam Abu Hanifa (d. 150), called “The Imam” by Abu Dawud, and “The Imam, one of those who have reached the sky” by Ibn Hajar, he is known in the Islamic world as “The Greatest Imam” (al-imâm al-a`zam) and his school has the largest number of followers among the four schools of Ahl al-Sunna. He is the first of the four mujtahid imams and the only Successor (tâbi`i) among them, having seen the Companions Anas ibn Malik, `Abd Allah ibn Abi Awfa, Sahl ibn Sa`d al-Sa`idi, Abu al-Tufayl, and `Amir ibn Wathila.

  Abu Hanifa is the first in Islam to organize the writing of fiqh under sub-headings embracing the whole of the Law, beginning with purity (tahara) followed by prayer (sala), an order which was retained by all subsequent scholars such as Malik, Shafi`i, Abu Dawud, Bukhari, Muslim, Tirmidhi, and others. All these and their followers are indebted to him and give him a share of their reward because he was the first to open that road for them, according to the hadith of the Prophet: “He who starts something good in Islam has its reward and the reward of those who practice it until the Day of Judgement, without lessening in the least the reward of those who practice it. The one who starts something bad in Islam will incur its punishment and the punishment of all those who practice it until the Day of Judgement without lessening their punishment in the least.” Al-Shafi`i referred to this when he said: “People are all the children of Abu Hanifa in fiqh, of Ibn Ishaq in history, of Malik in hadith, and of Muqatil in tafsîr.”

  Al-Khatib narrated from Abu Hanifa’s student Abu Nu`aym that the latter said: “Muslims should make du`a to Allah on behalf of Abu Hanifa in their prayers, because the Sunan and the fiqh were preserved for them through him. Al-Dhahabi wrote one volume on the life of each of the other three great Imams and said: “The account of Abu Hanifa’s life requires two volumes.” His son Hammad said as he washed his father’s body for burial: “May Allah have mercy on you! You have exhausted whoever tries to catch up with you.”

  Abu Hanifa was scrupulously pious and refused Ibn Hubayra’s offer of a judgeship even when the latter had him whipped. Like al-Bukhari and al-Shafi`i, he used to make 60 complete recitations (khatma) of Qur’an every Ramadan: one in the day, one in the night, besides his teaching and other duties. Ibrahim ibn Rustum al-Marwazi said: “Four are the Imams that recited the entire Qur’an in a single rak`a: `Uthman ibn `Affan, Tamim al-Dari, Sa`id ibn Jubayr, and Abu Hanifa.” Ibn al-Mubarak said: “Abu Hanifa for a long time would pray all five prayers with a single ablution.”

  Al-Suyuti relates in Tabyid al-Sahifa that a certain visitor came to observe Abu Hanifa and saw him all day long in the mosque, teaching relentlessly, answering every question from both the scholars and the common people, not stopping except to pray, then standing at home in prayer when people were asleep, hardly ever eating or sleeping, and yet the most handsome and gracious of people, always alert and never tired, day after day for a long time, so that in the end the visitor said: “I became convinced that this was not an ordinary matter, but wilâya (Friendship with Allah).”

  Al-Shafi`i said: “Knowledge revolves around three men: Malik, al-Layth, and Ibn `Uyayna.” Al-Dhahabi commented: “Rather, it revolves also around al-Awza`i, al-Thawri, Ma`mar, Abu Hanifa, Shu`ba, and the two Hammads [ibn Zayd and ibn Salama].”

  Sufyan al-Thawri praised Abu Hanifa when he said: “We were in front of Abu Hanifa like small birds in front of the falcon,” and Sufyan stood up for him when Abu Hanifa visited him after his brother’s death, and he said: “This man holds a high rank in knowledge, and if I did not stand up for his science I would stand up for his age, and if not for his age then for his Godwariness (wara`), and if not for his Godwariness then for his jurisprudence (fiqh).” Ibn al-Mubarak praised Abu Hanifa and called him a sign of Allah. Both Ibn al-Mubarak and Sufyan al-Thawri said: “Abu Hanifa was in his time the most knowledgeable of all people on earth.” Ibn Hajar also related that Ibn al-Mubarak said: “If Allah had not rescued me with Abu Hanifa and Sufyan [al-Thawri] I would have been like the rest of the common people.” Dhahabi relates it as: “I would have been an innovator.”

  An example of Abu Hanifa’s perspicuity in inferring legal rulings from source-texts is his reading of the following hadith:

  The Prophet said: “Your life in comparison to the lifetime of past nations is like the period between the time of the mid-afternoon prayer (‘asr) and sunset. Your example and the example of the Jews and Christians is that of a man who employed laborers and said to them: ‘Who will work for me until mid-day for one qirât (a unit of measure, part of a dinar) each?’ The Jews worked until mid-day for one qirât each. Then the man said: ‘Who will work for me from mid-day until the ‘asr prayer for one qirât each?’ The Christians worked from mid-day until the ‘asr prayer for one qirât each. Then the man said: ‘Who will work for me from the `asr prayer until the maghrib prayer for two qirât each?’ And that, in truth, is all of you. In truth, you have double the wages. The Jews and the Christians became angry and said: ‘We did more labor but took less wages.’ But Allah said: ‘Have I wronged you in any of your rights?’ They replied no. Then He said: ‘This is My Blessing which I give to whom I wish.’”

  It was deduced from the phrase “We did more labor” that the time of mid-day to `asr must always be longer than that between `asr and maghrib. This is confirmed by authentic reports whereby:

  The Prophet hastened to pray zuhr and delayed praying `asr.

  The Prophet said: “May Allah have mercy on someone who prays four rak`as before `asr.

  `Ali delayed praying `asr until shortly before the sun changed, and he reprimanded the mu’adhdhin who was hurrying him with the words: “He is trying to teach us the Sunna!”

  Ibrahim al-Nakha`i said: “Those that came before you used to hasten more than you to pray zuhr and delay more than you in praying `asr.” Al-Tahanawi said: “Those that came before you” are the Companions.

  Ibn Mas`ud delayed praying `asr.

  Sufyan al-Thawri, Abu Hanifa, and his two companions Muhammad ibn a-Hasan and Abu Yusuf therefore considered it better to lengthen the time between zuhr and `asr by delaying the latter prayer as long as the sun did not begin to redden, while the majority of the authorities considered that praying `asr early is better, on the basis of other sound evidence to that effect.

  Like every Friend of Allah, Abu Hanifa had his enemies. `Abdan said that he heard Ibn al-Mubarak say: “If you hear them mention Abu Hanifa derogatively then they are mentioning me derogatively. In truth I fear for them Allah’s displeasure.” Authentically related from Bishr al-Hafi is the statement: “No-one criticizes Abu Hanifa except an envier or an ignoramus.” Hamid ibn Adam al-Marwazi said: I heard Ibn al-Mubarak say: “I never saw anyone more fearful of Allah than Abu Hanifa, even on trial under the whip and through money and property.” Abu Mu`awiya al-Darir said: “Love of Abu Hanifa is part of the Sunna.”

  Abū Hanīfa’s Foresight

  by GF Haddad
  PDF from http://www.sunnah.org/history/Scholars/AbuHanifasForesight.pdf

  عربي

  t.b.d.
   

  Sagacity of Imam Abu Hanifah

  Sagacity of Imam Abu Hanifah

  A man by the name of Ad-Dahhak ibn Qays al-Kharji, who rebelled during the time of the Ummayyads, entered the mosque in Kufa and told Imam Abu Hanifa, “Repent!”
  “From what?” asked Abu Hanifa.
  He answered, “From your having permitted arbitration.”
  “Will you kill me or debate with me?” asked the Imam.
  “I will debate with you.”
  “And if we disagree on anything in the debate, who will decide between us?”
  “I will accept whomever you wish.”
  “Sit and judge between us if we disagree,” Abu Hanifa said to one of ad-Dahhak’s companions.
  “Are you content for this one to decide between us?” asked Abu Hanifa to ad-Dahhak.
  “Yes”
  “You have allowed arbitration, so desist.”

  [source: The Four Imams: Their Lives, Works, and their Schools of Thought, Muhammad Abu Zahra’s book.]

  Notes & Refs

  Main sources:
  al-Khatib, Tarikh Baghdad 13:324-356;
  al-Dhahabi, Manaqib Abi Hanifa 22-36 and Tabaqat al-Huffaz 1:168;
  Ibn Hajar, Tahdhib al-Tahdhib 10:450;
  Ibn Kathir, al-Bidaya wa al-Nihaya 10:114;
  al-Suyuti, Tabyid al-Sahifa p. 94-95;
  al-Haytami, al-Khayrat al-Hisan.

  copyright As-Sunna Foundation of America

  © Damas Cultural Society 2007 — Latest update:
  Original site: damas-original.nur.nu

  Bio: Imam Abul Hasan al-Shadhili

  Bio: Imam Abul Hasan al-Shadhili

  Sayyidi Imam Abul Hasan al-Shadhili

  سيدي الإمام أبو الحسن الشاذلي الحسني
  b. 593 – d. 656 H in Humaythira. Egypt
  qaddasa Allah sirrahu

  ‘Ali ibn ‘ Abd Allah ibn ‘ Abd al- Jabbar ibn Tamim ibn Hurmuz ibn Hatim ibn Qusay ibn Yusuf ibn Yusha ‘ ibn Ward ibn Battal ibn Idris ibn Muhammad ibn ‘lsa ibn Muhammad ibn al-Hasan ibn ‘ Ali ibn Abi Talib.

  (more…)

  Bio: Imam Ahmad Raza Khan

  Bio: Imam Ahmad Raza Khan

  Imam Ahmad Raza Khan

  d. 1340 H. (1921 CE.) in Bareilly, India

  Imam Ahmad Raza Khan
  By Mohammad Monawwar Ateeq

  Imam Ahmad Raza Khan (d.1921), conventionally known as a leader of the twentieth century Ahl-e Sunnat wa Jama’at tradition (people of the Sunna and the majority) to its followers and to others as the Barewli Movement, was an alim and sufi in British India. He was born a year before the civil and military revolt of 1857 and was traditionally educated by his father, Mufti Naqi Ali Khan (d.1880) at home in Bareilly, under whom he completed the Dars-e Nizami syllabus studying a range of twenty-one Islamic sciences by the age of thirteen. He studied with other teachers too and traces intellectual links to the three centers of Islamic learning in India; Lakhnouw, Khayrabad and Dehli.1 In his licenses and Isnad certificates to the scholars of Makkah and Madinah in 1905, he put on record to have pursued an extensive spectrum of twenty eight sciences alone. He authored works in more or less everything he studied2 some of which received compliments from leading Sunni scholars of Hijaz, Yemen, Syria and Egypt.

  Imam Ahmad Raza occupied most of his time in writing responses to people seeking guidance in religious, social, moral and political affairs which absorbed him to the very end of his life producing a bulky fatawa compendium in the Hanafi Law, now fully edited and indexed in thirty-three over sized volumes.4 He was an authoritative author, gifted scholar of classical Islamic sciences both the rational (ma’qulat) and transmitted sciences (manqulat) offering original contributions in nearly every field he studied, phenomenal Arabist, distinguished Mufti, a genius in the pantheon of great thinkers and recognized as a maker of the Muslim world5. He never wavered from supporting the Sunni doctrines and remained mindful of the positions of his elders as he was not just a scholar of Law but also a committed student of a Sufi father and devout murid of the Barakatiyya Sayyids of Marahra, who followed the Qadiri path.

  Bio: Imam al-Awza´i

  Bio: Imam al-Awza´i

  `Abd al-Rahman ibn `Amr ibn Yuhmad Abu `Amr al-Awza`i

  الإمام عبد الرحمن الأوزاعي
  b. 88 – d. 158 H. in Beirut, Libanon (707 – 744 CE) tabi´i
  radiya Allah anhu

  Tabi´i, faqih and muhaddith of Sham

  English

  Al-Awza`i

  By Dr. G.F. Haddad

  `Abd al-Rahman ibn `Amr ibn Yuhmad Abu `Amr al-Awza`i (88-158), Shaykh al-Islam, the Wise Scholar of the People of Sham, one of the mujtahid imams of the Salaf along with the Four Imams, Sufyan al-Thawri, al-Tabari, Dawud al-Zahiri and others, the first – with Ibn Jurayj and Abu Hanifa – to compile the Sunna of the Prophet — Allah bless and greet him — and the Companions under fiqh subheadings. Born orphaned and poor in Ba`labak and raised in al-Kark in the Bekaa valley, he came to live in the area known as – and populated by – “the variegated tribes” (al-Awza`) in Damascus then moved to Beirut where he remained garrisoned until his death, his fame having spread to the entire Islamic world of his time. One of those who combined assiduous worship with science and the affirmation of truth, he is considered a Proof in himself (hujja) as a narrator, known for his superlative understanding of the Law, great erudition, and piety. Al-Shafi`i said: “I never saw a man whose fiqh resembled his hadith more than al-Awza`i.”1

  He narrated from a host of Tabi`in, among them `Ata’ ibn Abi Rabah, Abu Ja`far al-Baqir, `Amr ibn Shu`ayb, Makhul – whom he surpassed in knowledge, – Qatada, Rabi`a ibn Yazid al-Qasir, Bilal ibn Sa`d, al-Zuhri, Yahya ibn Abi Kathir – his first shaykh,- `Abd al-Rahman ibn al-Qasim, `Ata’ al-Khurasani, `Ikrima, `Alqama, Ibn al-Munkadir, al-Walid ibn Hisham, Muhammad ibn Sirin, Nafi` – Ibn `Umar’s freedman – and many others. From him narrated his two shaykhs al-Zuhri and Yahya ibn Abi Kathir, Shu`ba, al-Thawri, Malik, Sa`id ibn `Abd al-`Aziz, Isma`il ibn `Ayyash, Baqiyya, Yahya al-Qattan, and many others.

  Al-`Abbas ibn al-Walid said: I never saw my father admire anything in the world as much as he admired al-Awza`i. He used to exclaim about him: “Glory to You! You do what You wish.” O my son! Kings are powerless to discipline themselves and their own children the way that al-Awza`i disciplined himself. I never in my life heard him say an excellent word except the listener was bound to observe that it applied to him. Nor did I ever see him laugh without restraint. Whenever he addressed the subject of our return to our Maker, I would say to myself: I wonder, is there one heart in this gathering that is not weeping?

  Al-Hiql said: “Al-Awza`i gave replies covering about seventy thousand issues.” `Abd al-Rahman ibn Mahdi said: “The People (al-nas) in their time were four: Hammad ibn Zayd in al-Basra, al-Thawri in al-Kufa, Malik in al-Hijaz, and al-Awza`i in al-Sham.”2 Isma`il ibn `Ayyash said: “I heard people say, in the year 140, that in our day the wise scholar of the Umma is al-Awza`i.” When the latter came to Mecca, Sufyan al-Thawri walked ahead of him shouting: “Open the way for the Shaykh!” Malik compared the two saying: “One of them [Sufyan] is more knowledgeable than the other, but is not fit to be the Imam [i.e. the Caliph], while the other [al-Awza`i] is.” This was also the opinion of al-Fazari, `Ali ibn Bakkar, and Ibn al-Mubarak.

  He was fearless in telling the truth to princes. After massacring the Banu Umayya, the harsh king `Abd Allah ibn `Ali – al-Saffah’s uncle – summoned him and asked him in front of his court: “What is your opinion of what we have done?” Al-Awza`i related: “I thought to myself and decided to tell him the truth, bracing for certain death. I narrated to him the hadith: `Actions are only according to intentions.’3 He said: `What do you say about our killing the people of that dynasty?’ I narrated to him the hadith: `Killing a Muslim is forbidden except in three cases: adultery after marriage, apostasy after Islam, and unlawful manslaughter.’4 He continued: `Tell me about the caliphate, is it not our inheritance as stipulated by the Prophet — Allah bless and greet him?’ I replied: `Had this been the case, `Ali – Allah be well-pleased with him – would have never left anyone come before him.’ He said: `But what do we say about the treasury of the Banu Umayya?’ I replied: `If they were licit to them, they are illicit to you, and if they were illicit to them, they are even more illicit to you.'”

  Al-Awza`i did not rise from his place of morning prayer until sunrise, and the sun did not pass the zenith except he was seen standing in prayer. Al-Walid ibn Mazyad said: “No-one surpassed him in intensity of worship.”Among his sayings:

  * Marwan al-Tatari said that al-Awza`i said: “Whoever stands in prayer at night at length, Allah shall make the station of the Day of Resurrection easy for him.”

  * Al-Walid ibn Muslim and `Abd Allah ibn al-Mubarak related that al-Awza`i said: “This science was noble, men would transmit it to one another, but when it spread to books, those other than its rightful custodians became involved with it.”5

  * “Whoever holds on to the rare and unusual positions of the scholars has left Islam.” This is similar to Ibn `Abd al-Salam’s saying: “There is no good in one who over-maneuvers (yatahayyal) so as to impose his doctrine despite its weakness and the fact that his evidence is far removed from the truth – whether he interprets the Sunna, or the Consensus, or the Book – standing on bases that are neither right nor true, through corrupt figurative interpretations and rare responses.”6

  * “The Book stands in greater need to the Sunna than the Sunna to the Book.” Ibn `Abd al-Barr said: “That is because the Sunna expounds the meaning of the Book (and not vice versa).”7

  * Al-Walid ibn Mazyad said that al-Awza`i, asked about humility (khushu`) in prayer, replied: “Downcast gaze, lowering the wing of submission, and softness of heart which is sorrow and dread.” He also said: “I saw al-Awza`i, he was like a blind man due to his humility.”

  * Al-Walid heard al-Awza`i define the naïve (al-ablah) as “he who is in blind ignorance of evil but acutely discerning of goodness.”

  * “Whoever remembers death much, a little suffices him for livelihood; and whoever realizes that his utterances are counted as deeds, his speech becomes spare.”

  * `Abd Allah ibn Ahmad narrated from al-Hasan ibn `Abd al-`Aziz from `Amr ibn Abi Salama al-Tinnisi that al-Awza`i said: “I saw myself as if carried up by two angels who camped me in front of the Lord of Power and Might. He said to me: `Are you my servant `Abd al-Rahman who commands good deeds?’ I replied: `By Your Power and Might! You know best.’ Then they descended again and brought me back where I first was.”

  Among al-Awza`i’s notable rulings is that the thigh is part of a man’s legal nakedness in the mosque, but not in the bath.8

  Muhammad ibn `Abd al-Rahman al-Sulami said: “I saw al-Awza`i, he was of above-average build, slim, somewhat swarthy, and he used henna.” He used to wear a round turban without a hanging extremity (`adhaba). Al-Dhahabi said: “In addition to his brilliance in the science and his foremost rank in works, he was also a master in the art of writing letters.” Four communities attended his funeral in Beirut: the Muslims carried his bier, followed by the Jews, the Christians, and the Copts. Yazid ibn Madh`ur said: “I saw al-Awza`i in my sleep and asked him: `Show me a level by which to draw near to Allah.’ He replied: `I did not see a level higher than that of the wise scholars of knowledge (al-`ulama’), and, after it, that of the grief-stricken (al-mahzunin).'” SAN 7:86-104 #1049.
  _______________________

  1 A reference to al-Awza`i’s faithful application of his knowledge in his life.

  2 This is a notable example of the use of al-nas to mean the major ulamas.

  3 Narrated from `Umar by Bukhari and Muslim.

  4 Narrated from Ibn Mas`ud by Bukhari, Muslim, and in the Four Sunan; from `Uthman by al-Tirmidhi (hasan), al-Nasa’i, Ibn Majah, Ahmad, al-Hakim (4:350), al-Shafi`i in his Musnad, al-Bazzar in his Musnad; and from `A’isha by Abu Dawud. See al-Bayhaqi’s Kitab al-Murtadd in Ma`rifa al-Sunan (12:237-258).

  5 This statement refers to the books which are passed on for circulation as in modern times, not to those used by the early narrators as mnemonic records when narrating. It is established that early hadith narrators did not narrate except from record, as demonstrated by M.M. Azami and others. ‘Abd Allah ibn Ahmad ibn Hanbal said: “I never saw my father narrate except from a book, save less than a hundred hadiths.” In al-Dhahabi, Siyar A`lam al-Nubala’ (9:457). The best source on the proof-texts for this fact is al-Khatib al-Baghdadi’s book Taqyid al-‘Ilm (“The Tethering of Knowledge”). This title is taken from Anas’s saying: “Tether knowledge with writing” (qayyidu al-‘ilma bi al-kitab). Anas also said: “We would not consider as knowledge the knowledge of those who did not write down their knowledge.” Taqyid (p. 96-97). See also al-Hakim al-Tirmidhi’s chapter entitled “Writing is the means to tether knowledge and preserve it from oblivion” in his Nawadir al-Usul (p. 39-41).

  6 Ibn `Abd al-Salam, Al-Qawa`id al-Sughra (p. 144).

  7 Narrated by al-Darimi and others and cited by Ibn `Abd al-Barr in Jami` Bayan al-`Ilm (2:1193-1194 #2351). and al-Shatibi in al-Muwafaqat (Salafiyya ed. 1343 4:10).

  8 The rulings of the Four Schools agree that the definition of “nakedness” (`awra) for a man is all that is above the knees and below the navel front and back whether in public or private. Among the proofs for this is the Prophet’s — Allah bless and greet him — saying: “The [man’s] thigh is nakedness.” Narrated from Jarhad al-Aslami, `Ali, and Muhammad ibn Jahsh – with three sound chains according to al-Arna’ut – by Abu Dawud, Ibn Majah, Ahmad, Malik, al-Hakim (4:180-181), Abu Ya`la in his Musnad (#331), al-Tahawi in Sharh Mushkil al-Athar (4:401-406 #1697, #1699, #1700, #1704), al-Baghawi in Sharh al-Sunna (9:21-22), Ibn Hibban in his Sahih (4:609-611), and others. Al-Tahawi said in Sharh Ma`ani al-Athar (1:474): “Mass-narrated, sound reports from the Prophet — Allah bless and greet him — have reached us that the thigh is nakedness.” Al-Kattani cited it in Nazm al-Mutanathir.

  Copyright As-Sunna Foundation of America

  Türkçe

  t.b.d.

  عربي

  From wiki
  الإمام عبد الرحمن الأوزاعي

  الإمام الحافظ إمام بيروت وسائر الشَّام والمغرب والأندلُس أبو عمرو عبدُ الرحمٰن بن عمرو بن يُحمد الأوزاعي، فقيه ومُحدّث وأحد تابعي التابعين وإمام أهل الشام في زمانه. أُضيف إلى ألقابه لقب إمام العيش المُشترك في لُبنان في العصر الحديث، لِما مثَّلته مواقفه في عصره من تسامح مع المسيحيين واليهود من أهل الشَّام، ولُقِّب بِشفيع النصارى لِموقفه الحازم في مُواجهة والي الشَّام والخليفة العبَّاسي أبو جعفر المنصور، اللذان عزما على إجلاء أهالي جبل لبنان المسيحيين بعد أن ثارت جماعة منهم وتمرَّدت على العبَّاسيين وشقَّت عصا الطاعة، فرفض الأوزاعي إجلاء هؤلاء كُلُّهم طالما أنَّ فئةً منهم فقط كانت من ثارت، ووقف بوجه الخِلافة بِعناد مُذكرًا أهل السُلطة بالعدل بين الناس وأنَّ خطأ فئة لا يستوجب مُعاقبة الجماعة، فأُبطل هذا القرار، وسلم أهالي جبل لُبنان من تعسُّف السُلطة، وحفظوا لِلأوزاعي جميله.[1]

  على الأرجح وُلد الأوزاعي في بعلبك، وعاش فترة من صباه في قرية الكرك البقاعيَّة يتيمًا فقيرًا، ثُمَّ انتقل مع أُمِّه إلى بيروت. وكان قبل ذلك قد عاش مع عائلته في دمشق، وتنقَّل بين حلب وحماة وقنسرين وسواها. أُطلق عليه اسم «الأوزاعي» نسبةً إلى «الأوزاع» وهي قبيلة يمنيَّة حميريَّة من بطن ذي الكلاع من قحطان. نزل أفرادٌ منها في دمشق قرب باب الفراديس، وقد أُطلق على المنطقة التي نزلوا فيها اسم قرية «الأوزاع». لم يذكر المُؤرخون والفُقهاء والعُلماء شيئًا عن والد الإمام الأوزاعي باستثناء ما أشار إليه الإمام نفسه، ولا عن والدته أو أخواله، غير أنَّهم أشاروا إلى أنَّ كان له عمٌّ واحد، والثَّابت أنَّهُ تزوَّج أكثر من مرَّة، ورُزق بِثلاث بنات وصبيٍّ واحد، وكان له حفيدين من بناته بِحسب الظاهر.[2]

  عاش الأوزاعي في عهدين سياسيين هامين، فشهد نهاية الدولة الأموية وقيام الدولة العباسية، وعاصر من الخُلفاء: الوليد بن عبد الملك، وسليمان بن عبد الملك، وعمر بن عبد العزيز، ويزيد بن عبد الملك، وهشام بن عبد الملك، والوليد بن يزيد، ويزيد بن الوليد، وإبراهيم بن الوليد، ومروان بن محمد، وأبو العباس السفاح، وأبو جعفر المنصور. وكانت الفترة التي عاشها الإمام الأوزاعي تزخر بِالعلم والعُلماء والفُقهاء والقُرَّاء والمُحدثين، ومن أبرز عُلماء تلك الفترة الأئمَّة: مالك بن أنس، وجعفر الصادق، وسفيان الثوري، والحسن البصري، ومحمد بن سيرين، وأبو حنيفة النعمان، والليث بن سعد، وسواهم. وكان الأوزاعي من المُتفوقين علميًّا وفقهيًّا وجُرأةً على الكثير من عُلماء عصره، وقد أفتى وهو في الثالثة عشرة من عمره في مسائل فقهيَّة، بينما أفتى وهو في السابعة عشرة من عمره في مسائل عقائديَّة. وكان الأوزاعي مؤمنًا أشد الإيمان بالقاعدة الإسلامية «الرحلة في طلب العلم»، لذا تنقل في مُدن الشَّام وفي اليمامة والبصرة والمدينة المنورة وبيت المقدس، وحجَّ أكثر من مرة، لِذلك فقد تعمَّق في العُلوم الدينيَّة والشرعيَّة بِشكلٍ لافتٍ لِلنظر. أمَّا فيما يختص بالقضاء فقد رفض الأوزاعي منصب القضاء في العصرين الأُموي والعبَّاسي، فلمَّا وُلي زمن يزيد بن الوليد جلس مجلسًا واحدًا ثُمَّ استعفى، إيمانًا منه بِأنَّ القضاء مسؤوليَّة إسلاميَّة ضخمة لا يُمكن لِأي إنسان أن يتحمَّل وزر مسؤوليَّتها.[3]

  وكان الأوزاعي من كبار الأئمَّة المُدافعين عن الإسلام والسُنَّة النبويَّة، لا سيَّما في فترة تزايد البدع والجدل والانحراف عن القُرآن والسُنَّة،[4] كما كان حريصًا على الجهاد والرباط والدفاع عن المظلومين وعن الحق، وكان استقراره في ثغر بيروت بدافع الرباط ورد الاعتداءات عن ديار الإسلام، وكانت الفترة التي قضاها في بيروت أكثر سني حياته المُنتجة والغزيرة، ففيها طوَّر مذهبه، وانتشر في كافَّة أنحاء الشَّام وانتقل إلى المغرب والأندلُس، لِيكون خامس مذاهب أهل السنة والجماعة، لكن لم يُكتب لمذهبه البقاء، فاندثر بعد أن لم يهتم تلامذته بتدوينه والحفاظ عليه، فحل مكانه المذهب الحنفي والشافعي في الشَّام والمالكي في المغرب والأندلس. توفي الأوزاعي في بيروت سنة 157 هـ، وكانت جنازته كبيرة وقيل أن من شارك فيها من المسيحيين واليهود كان أكثر ممن شارك من المسلمين، وأنَّ قسمًا من هؤلاء أشهر إسلامه يومها. دُفن الأوزاعي في قرية «حنتوس» جنوب بيروت، وشُيِّد على قبره مقام ومسجد عُرف بِمسجد الإمام الأوزاعي، ومع مُرور السنوات تغيَّر اسم القرية حتَّى أصبحت تُعرف بـ«الأوزاعي»، وشكَّلت جُزء من بيروت الكُبرى مع مرور الزمن.

  تقديرًا لإنجازات الإمام الأوزاعي ورمزيَّته في بيروت، أُنشأت كُليَّة لِلدراسات الإسلاميَّة في المدينة سُميت على اسمه: كُليَّة الإمام الأوزاعي لِلدراسات الإسلاميَّة، وتمَّ إصدار طابع بريدي تذكاري سنة 2009م عن وزارة الاتصالات في لُبنان بعد موافقة مجلس الوزراء، وتبنَّت بلديَّة بيروت اقتراح المؤرخ الدكتور حسان حلاق بتسمية ساحة سوق الطويلة في وسط بيروت التجاري بساحة الإمام الأوزاعي، وبإعادة ترميم زاويته القائمة في ذات الساحة منذ عصره حتَّى اليوم.

  Burial Place

  Refs

  Damas Cultural Society © 2007

  Bio: Imam al-Dirqawi al-Hasani

  Bio: Imam al-Dirqawi al-Hasani

  Mawlaya Imam `Arabi al-Dirqawi al-Hasani

  الشيخ السيد العربي بن أحمد الدِرقاوِي الحسني
  d. 1239 H. in Rif
  qaddasa Allah sirrahu

  (more…)

  Bio: Imam Al-Ghazali

  Bio: Imam Al-Ghazali

  Imam Al-Ghazali

  ألإمام أبو حامد الغزالي
  b. 450 H. in Tus – d.505 H. in Tus
  Abu Hamid Muhammad b. Muhammad al-Tusi al-Shafi`i
  radiya Allah anhu

  (more…)

  Bio: Imam al-Jazuli

  Bio: Imam al-Jazuli

  Sayyidi Imam Muhammad b. Sulayman al-Jazuli al-Hasani al-Shadhili

  الإمام الجزولي – أبو عبد الله محمد الجُزُولي السملالي الحسني الشاذلي
  d. 869/870/873 H. in Marrakash
  qaddasa Allah sirrahu

  (more…)

  Bio: Imam al-Sha’rani | الإمام الشعراني

  Bio: Imam al-Sha'rani | الإمام الشعراني

  Sh. 'Abd al-Wahhab al-Sha'rani al-Shadhili

  القطب الإمام أبو المواهب شرف الدين عبد الوهاب بن أحمد بن علي الشعراني الأنصاري الشافعي
  d.973 H. (1565 CE) in Cairo
  radiya Allah ‘anhu

  (more…)

  Bio: Imam al-Shafi’i | الإمام الشافعي

  Bio: Imam al-Shafi'i | الإمام الشافعي

  Imam Muhammad b. Idris al-Shafi'i

  الإمام الشافعي
  b. 150 H. in Ghazza – d.204 H. in Cairo
  radiya Allah 'anhu

  (more…)

  Loading...