Permalink Key: sv

Dikt: Amina väntar ett barn…

Dikt om Profeten Muhammads ﷺ liv Allah’s välsignelser och fred vare med honom av Ann-Catrin Nilsson   Denna dikt av Ann-Catrin Nilsson, tillägnad Profeten Muhammad (Allah’s välsignelser och fred vare med honom) kan med...