Qasida | Qutb al-Aqtab – قطب الأقطاب | Sh. Muhammad al-Yaqoubi

Qutb al-Aqtab - قطب الأقطاب

In honor of Imam Abul Hasan al-Shadhili
By Shaykh Muhammad al-Yaqoubi
 

This poem was composed and recited by Shaykh Muhammad al-Yaqoubi on the way to the shrine of Imam Abul Hasan al-Shadhili in Humaythirah, Egypt on 14 April 2004 / 1425H. The Shaykh then sung the poem at the shrine.

Text

Audio/Video

The Qutb al-Aqtab

Dedicated to al-Imam Abul Hasan ash-Shadhili Radiya Allah ‘anhu
By Shaykh Muhammad al-Yaqoubi

Youtube Performance by Mahmūd Ghafīr

Youtube Rendering by للمنشد عثمان الجاك – الطريقة البرهانية

عربي


English

The Qutb of all Qutbs

Dedicated to al-Imam Abul Hasan ash-Shadhili Radiya Allah ‘anhu
By Shaykh Muhammad al-Yaqoubi

This is a rough translation of the poem that I wrote yesterday (14th Aug.) on the way to the shrine of al-Imam Abul Hasan ash-Shadhili, may Allah be satisfied with him and may He allow us to benefit from his secrets and knowledge. The shrine is on the old hajj road in the southern part of Egypt five hour drive from Luxur through a town called Idfu. We were five – four people accompanied me from Cairo. When we were few hours away from the shrine, I found the words coming on my mouth so I jotted them down. When we arrived, I recited the poem before him in the blessed maqam where his presence was felt and it was overwhelming. I spent sometime making du’a for many people and I mentioned most of my student by name. The song in Arabic is written after the pattern of the famous song (ya imam rusli yaa sanadi).
Poem follows below…

The Qutb of all Qutbs throughout times is Abul Hasan ash-Shadhili; An Ocean of Secrets and an Imam of Guidance For whom the soul is the least price.
He led to the Master and climbed
in virtue to highest peaks
And brought in this discipline what
Made it more august than all branches.

Knowing Allah is his End,
So follow him through this path
And the Messenger of Allah is his Means
So, stick to his Sunnas.

The foundation of his way is built
On the Purification of the Heart from all stains So, journey with the Single Name O, You, Sufi! And seek assistance from Allah.
Be absent, and annihilate from all beings, as No one remains save he who is annihilated in Him; And enter the doors of the Unseen and ask Whatever you want, but guard the secrets

Drink the glass of Gnosis and taste
The Secret of Tawheed and be not
Make due the love for the men of Allah
And the love for the Imam of all of them Abul Hasan

Stick yourself to the pure thresholds
If you come to Humaithara, where is the home And in ‘Aydhaab stop and sink your cheeks in the soil And put your soul in the grave and a guarantee
Be thankful to Allah and pray on
Taha in secret and in public
And on Ahlul bayt all,

O friend and give salutations while you humble yourself
The son of al-Yaqoubi has come with
No claims, dressed only in the cloths of his coffin
So, turn to him O my master And to all of us with your bounties

This entry was posted on Sunday, September 18th, 2005 at 1:42 pm

Svenska

Qasida Qutb al-Aqtab

av Sheikh Muhammad al-Ya`qubi till ära av
Sayyidi al-Imam Abul Hasan al-Shadhili
Denna qasida skrevs av Sheikh Muhammad Abul Huda al-Ya`qubi al-Hasani – hafizhahu Allah – på vägen till Humeythira, där han läste upp den inför Imam Abul Hasan al-Shadhili den 14 augusti 2004 (27 Jumada al-thani 1425 H).

Qutb al-Aqtab (helgonens helgon) genom tiderna
är Abul Hasan al-Shadhiliy
Ett hav av andliga skatter, vägledningens imam –
(att överlämna) själen åt honom är det lägsta priset.

Han ledde vägen till Mästaren, och steg
i dygd till de högsta höjderna
och han kom i denna kunskap med något
som överstiger dess mest ärorika grenar.

Hans mål är kunskap om Allah –
följ honom på den vägen
Hans medel är Allah’s Sändebud –
ös ur hans sunnah.

Den grund hans väg är byggd på
är hjärtats renande från sjukdomar.
Färdas (längs den vägen) med (Allah’s) Enda namn
o sufi, och sök bistånd hos den Sanne (al-Haqq).

Avlägsna dig från allt skapat och bli till intet, ty
endast den fortlever som förintats i Honom
Och gå in genom det fördoldas dörr och be
om vad du vill, men bevara hemligheterna.

Drick ur (den andliga) kunskapens bägare, känn smaken
av Tawhid – och upphör att vara.
Var trofast i kärlek till Allah’s män,
och till ledaren över dem alla: Abul Hasan.

Stå (väntande) vid de rena trösklarna
om du kommer till Humaythara, som är ditt hem,
stanna vid `Aydhab och sänk ned ansiktet i jorden,
och lämna din själ som pant i (hans) grav.

Tacka Allah och sänd välsignelser över
TaHa i enskildhet och offentlighet
och över hela hans familj,
min vän, sänd fred över dem och ödmjuka dig.

Al-Ya`qubi’s son kom utan
anspråk, klädd i gravskrud –
O min Mästare, omfatta honom,
och oss alla, i Din välvilja.

Categories: , , , 🞄 Languages: , , , , 🞄 Mediatype: , , 🞄 🞄 Tags: , 🞄 Post type: qasida 🞄 🞄

Related Posts