Qasida | Al-qubbatul-hadra – القبة الخضراء | Sh. Muhammad al-Yaqoubi

Qasida | Al-qubbatul-hadra – القبة الخضراء | Sh. Muhammad al-Yaqoubi

Qasida | The Green Dome - القبة الخضراء

Jumu'a Mubaraka
By Shaykh Muhammad Al-Yaqoubi
القبة الخضراء - أبيات الشعر للعلامة الشيخ محمد أبو الهدى اليعقوبي

English - عربي

Bahr: Ramalالرمل
فاعلاتن فاعلاتن فاعلاتن
| /.//./. | /.//./. | /.//./. |

Categories: , 🞄 Languages: 🞄 Mediatype: , 🞄 🞄 Tags: 🞄 Post type: qasida 🞄 🞄 Bahr:

Related Posts