Imam al-Nawawi: Adab of the Seeker of knowledge

Svenska | عربي
From http://rahma.se

SvenskaDen kunskapssökandes adab

Utdrag ur Imam al-Nawawis Taqrib
med tillägg ur Imam al-Syuytis Tadrib och Imam al-Shafí’is Diwan
Sammanställt och översatt av bmk 2012 © Kultursällskapet Damas


1. Ren niyya (avsikt)
Den som vill söka hadithkunskap måste ha avsikten att göra det för Allahs skull. Han måste lämna sina världsliga bekymmer och rena sitt hjärta från önskningar och ambitioner som hör till denna värld.

2. Karaktär och adab
Han ska visa god karaktär och bemöda sig om ett gott uppförande. Han ska anstränga sig för att uppnå det han söker, och be Allah att underlätta hans strävan, leda honom mot målet och ge honom tawfiq.

3. Val av lärare
Man börjar med att söka lärare som kan förmedla hadith i den stad där man bor, och man bör anstänga sig för att finna dem som är mest tillförlitlig gällande isnad och kunskap, och har ett gott anseende och sann religion. När han tillägnat sig kunskapen från dem, bör han följa framstående hadithlärdas tradition och resa vidare, för att söka de högsta isnaderna, och för att sitta med andra lärare och dra nytta av deras föredrag och den speciella kunskap var och en av dem har.

Sayyduna Ibrahim ibn Ad-ham (må Allah finna välbehag i honom) sade:

”Allah kommer helt visst att avlägsna katastrofer från detta Ummah på grund av de hadithsökandes resor.”

Ett exempel ur hadithberättarnas historia: Jabir b. ´Abd Allah al-Ansariyy reste under en hel månad för att tillägna sig en enda hadith.

4. Att handla enligt de hadtiher man hört
Man bör handla i enlgihet med det man hört i hadither som gäller lydnadshandlingar (´ibadat), andra goda gärningar (fada’il), uppförande (adab), etik (akhlaq) etc. Ty detta är den zakat som krävs av den som samlar hadith, och det är syftet med att lära sig dem.

Bishr al-Hafi (må Allah finnna välbehag i honom) brukade säga:

”O ni som har hadither: Betala zakat för dem! Fem för varje tvåhundra.”
[ كان بشر الحافي يقول : يا أصحاب الحديث أدّوا زكاة الحديث : من كل مئبي حديث خمسة ]

´Amr ibn Qais al-Mula’iyy (må Allah finnna välbehag i honom) sade:

“Om du får höra en hadith, handla då i enlighet med den, även om du bara gör det en enda gång, så kommer du att tillöra Ahl al-Hadith.”
[ إذا بلغك شيء من الخبر فاعمل به ولو مرة تكن من أهله وقال عمرو بن قيس : ]

Al-Waki´ (må Allah finnna välbehag i honom) sade:

”Om du vill minnas haditherna så handla i enlighet med dem.”
[ وقال الوكع : إذا أردت حفظ الحديث فاعمل بها ]

5. Att visa uppskattning för sina lärare
Att uttrycka beröm och uppskattning för sin lärare är ett medel till att få nytta av det man lärt sig. Man bör vara övertygad om att den Sheikh man tar hadith av är den som är störst och har den mest välgrundade kunskapen inom området. Man ska söka det som väcker hans gillande och akta sig för störa honom, t.ex. genom att sitta kvar längre än nödvändigt. Man ska ta emot hans råd, och inte bli otålig om man blir hårt behandlad av honom.

Al-Athma´iyy sade:

”Den som inte står ut med att en kort stund förödmjukas för kunskapens skull, blir kvar i okunskapens förödmjukelse för alltid.”
[ قال الأثمعي : من لم يتحمل ذل العلم ساعة بقي في ذل الجهل ابدا ]

6. Att inte låta prestige styra valet av lärare
Man ska fokusera på det som är viktigt, och inte slösa bort tiden genom att gå till många olika lärare bara för att samla ett stort antal namn och den prestige som åtföljer dem. Man ska inte heller vara ringakta att inhämta kunskap av någon som står lägre i rang, t.ex. med avseende på härstamning eller ålder.

Mujahid sade:

”Varken den som är blyg eller den som är arrogant uppnår kunskap.”
[ قال مجاهد : لا ينال العلم مستحي ولا مستكبر ]

´Umar ibn al-Khattab (må Allah finna välbehag i honom) sade:

”Den som är rädd om sitt ansikte får inte mycket kunskap.”
[ قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه : من رَقَّ وجهُه رَقَّ علمُه ]

Vår moder Sayyida ´Aisha (må Allah finna behag i henne) sade:

”Beundransvärda är Ansars kvinnor – blyghet hindrade dem inte från att fördjupa förs‏åelsen av religionen.”
[ قالت أمنا السيدة عائشة رضي الله عنها : نعم النساء نساء الأنصار, لم يكن يمنعهن الحياء أن يتفقهن في الدين ]

Waki´ sade:

”Ingen blir blir framstående förrän han antecknat från den som står över honom, från den som är jämbördig med honom och från den som står under honom.”
[ وقال وطيع : لا ينبُل الرجلُ حتى يكتب عمن هو فوقه وعمن هو مثله وعمن هودونه ]

7. Att gå igenom hela boken
Man ska lyssna till och nedteckna hela den bok som man har börjat med, inte bara delar ur den, om det inte finns tvingande skäl, som t.ex. att den utsatta tiden inte räcker för att nedteckna alla versioner av en hadith.


Tillägg:
Ur Imam al-Shafi´is Diwan:

اِصْبِرْ عَلَى مُرِّ الجَفَا مِنْ مُعَلِّمٍ *** فَإِنَّ رُسُوبَ العِلْمِ فِي نَفَراتِه
Ha tålamod med lärarens stränghet
Ty däri ligger kunskapens skatter
وَمَنْ لَمْ يَذُقْ ذُلَّ التَّعَلُّمِ سَاعَةً *** تَجَرَّعْ ذُلَّ الجَهْلِ طُولَ حَيَاتِه
Den som inte smakat lärandets förödmjukelse för en kort stund
Får dricka okunskapens förödmjukelse hela sitt liv
وَمَنْ فَاتَهُ التَّعْلِيمُ وَقْتَ شَبَابِهِ *** فَكَبِّرْ عَلَيْهِ أَرْبَعًا لِوَفَاتِه
Den som missat att lära sig i sin ungdom,
Må man läsa fyra takbir över honom ty han är död
حَيَاةُ الفَتَى – وَاللهِ – بالعِلْمِ وِالتُّقَى *** إِذَا لَمْ يَكُوْنَا لَا اعْتِبَارَ لِذَاتِه
En ung mans liv ligger – vid Allah! – i kunskap och fromhet
Om dessa två inte finns, fast inget avseende vid hans person.


Tack till Ann-Catrin Nilsson som granskat den svenska språket
Copyright: Översättaren och Damas Kultursällskap © 2012


عربي

معرفة آداب طالب الحديث
قد تقدم جمل منه مفرقة، ويجب عليه تصحيح النية، والإخلاص لله تعالى في طلبه والحذر من التوصل به إلى أغراض الدنيا، ويسأل الله تعالى التوفيق والتسديد والتيسير، وليستعمل الأخلاق الجميلة والآداب، ثم ليفرغ جهده في تحصيله بالسماع من أرجح شيوخ بلده إسناداً وعلماً وشهرة وديناً وغيره، فإذا فرغ من مهماتهم فليرحل على عادة الحفاظ المبرزين، ولا يحملنه الشره على التساهل في التحمل بشيء من شروطه، وينبغي أن يستعمل ما يسمعه من أحاديث العبادات والآداب، فذلك زكاة الحديث وسبب حفظه.
فصل:

وينبغي أن يعظم شيخه ومن يسمع منه فذلك من إجلال العلم وأسباب الانتفاع، ويعتقد جلالة شيخه ورجحانه ويتحرى رضاه ولا يطول عليه بحيث يضجره وليستشره في أموره وما يشتغل فيه، وكيفية اشتغاله، وينبغي له إذا ظفر بسماع أن يرشد إليه غيره فإن كتمانه لؤم يقع فيه جهلة الطلبة فيخاف على كاتمه عدم الانتفاع فإن من بركة الحديث إفادته وبنشره ينمى، وليحذر كل الحذر من أن يمنعه الحياء والكبر من السعي التام في التحصيل وأخذ العلم ممن دونه في نسب أو سن أو غيره، وليصبر على جفاء شيخه، وليعتن بالمهم، ولا يضيع وقته في الاستكثار من الشيوخ لمجرد اسم الكثرة، وليكتب وليسمع ما يقع له من كتاب أو جزء بكماله ولا ينتخب فإن احتاج تولى بنفسه، فإن اقتصر عنه استعان بحافظ .
________________
التقريب والتيسير لمعرفة سنن البشير والنذير للإمام النووي


Related Posts

None found