Qasida | As’adul khalq – (فؤادي إلى أرض المدينة رائع) أسعد الخلق | Sh. Muhammad al-Yaqoubi

Qasida | As’adul khalq – (فؤادي إلى أرض المدينة رائع) أسعد الخلق | Sh. Muhammad al-Yaqoubi

My heart is in awe of the earth of Madina

By Shaykh Muhammad al-Yaqoubi
أسعد الخلق - فؤادي إلى أرض المدينة رائع
شعر للعلامة السيد الشيخ محمد أبو الهدو اليعقوبي

عربي

Bahr: Tawilالطويل
فعولن مفاعيلن فعولن مفاعيلن
| //./. | //././. | //./. | //././. |
🞄


Related Posts