Book | Barzanji Mawlid: Isra & Mi’raj

Book | Barzanji Mawlid: Isra & Mi’raj

Isra wa Mi’raj

From the Mawlid al-Imam al-Barzanji (rahimahu Allah)
View PDF in English | Turkish

English

The Miraculous Night Journey and Ascesion to the Highest Heaven and BeyondWhen, while awake, he (Allah bless him and grant him peace) was taken on a night journey, with his spirit (rūĥ) and body, from the Mosque of the Ĥarām (in Makkah) to the Mosque of al-Aqsā (in Jerusalem) and its sacred precinct He was taken up to the heavens.

In the first heaven he saw Ādam, dignity enveloping and exalting him
In the second heaven, he saw ‘Isa ibn al-Batūl (Jesus son of the Virgin Mary, who isolated herself in devotion to Allah), the Good the Pure And his cousin, Yaĥya, who was given wisdom in application of the Torah (and prophethood) in his youth
In the third heaven, he saw Yūsuf, the Şiddīq, with his beautiful form
In the fourth heaven, Idrīs (named for his extensive study of Allah’s book), whom Allah raised to his high place
In the fifth heaven, Hārūn, the beloved of the Israelite nation
In the sixth heaven, Mūsā, to whom Allah talked intimately
And in the seventh heaven, Ibrāhīm, who came to his Lord with a heart at peace and an inwardness of goodness Whom Allah protected from the fire of Nimrod

Then he raised him to Sidrat al-Muntahā until he heard the sound of the pens writing the decreed matters To the station (maqam) of the encounter without veil in which Allah allowed him to approach and draw near There Allah raised for him (Allah bless him and grant him peace) the veils of the glorious lights And let him see with his own eyes in the presence of Lordship what He let him see So He spread for him the carpet of care and affection in the divine presence

He made obligatory upon him and his nation fifty prayers Then the clouds of virtue and mercy poured forth and they were reduced to the performance of five prayers Having the reward of the fifty that He had decreed and willed in pre-endless time

Then he (Allah bless him and grant him peace) returned in the same night and the Şiddīq believed him (when he had told others) about his night journey As do all who possess intellect and the capacity to reflect While the Quraysh didn’t believe him and some apostated whom the Shayţān led astray and lured

O Allah, scent his noble grave with an aromatic fragrance of blessings and peace

Turkish

Gece Yolculuğu
Gece Mescid-i Haram’dan [Mekke’de] Mescid-i Aksa’ya [Filistin’de] ve onun kutsal yöresine götürüldü, uyanık olduğu halde, ruhu ve cismiyle. Sonra semavata yükseltildi, semanın birinci katında Adem’i gördü, vakar ile kuşatılmış ve yayılmış. Semanın ikinci katında İsa’yı gördü, saf ve takva ehli Betül’ün [Meryem’in] oğlu. Orada İsa’nın dayısının oğlu Yahya’yı da gördü, ki ona hikmet çocukluğunda bahşedilmişti. Semanın üçüncü katında Yusuf’u gördü, Sadık’ı, o güzel suretinde. Dördüncü katında, İdris’i gördü, Allah’ın o yüce mekanını yükselttiği. Beşinci katında Harun’u gördü, Yahudi ümmetine aziz ve sevgili. Altıncı katında Musa’yı gördü, Allah’ın doğrudan ve samimiyetle hitap ettiği. Yedinci katında, İbrahim’i gördü, ‘Rabbine selim bir kalp’ ve manevi bir kemalle gelen, Allah’ın onu Nemrud’un ateşinden koruduğu ve kurtardığı. Daha sonra kaderi belirlenen meseleleri yazan kalemlerin seslerini duyduğu Sidretül Münteha’ya ulaştı. Sonra ‘Doğrudan Karşılaşmanın Gerçekleştiği Makama’ yükseldi – Allah’ın, gözleriyle görmesine izin verdiği yere – Allah onu orada yakınlaştırdı Kendisine ve kaldırıp ondan celal nurlarının perdesini, Rububiyet’in Yüce Varlık’ından ona her ne gösterdi ise göstererek yakınlaştırdı. Böylece Allah serdi ona şeref halısını Yüce Zatının tecellisinde. Farz kıldı günde elli vakit namazı, ona ve ümmetine. Derken yağdırdı fazlın bulutları yağmurlarını, ve beşe çevrildi vazife. Onda mevcut elli namazın ecri, Allah’ın dilediği üzere, ezelde ve hükmünde. Sonra döndü aynı gece [Mekke’ye], iman etti ona Sıddık [Ebu Bekir] ve akıl ve basiret sahibi her kimse, Kureyş onu yalanladı, ve irtidat etti Şeytanın kandırdıkları ve saptırdıkları.
Allah’ım, yüce kabrini salat ve selamın mis kokularıyla kokula,
Allah’ım salat selam ve bereketin O’nun üzerine olsun.

ثـمَّ أُسـريَ بـِروحِـه و جَـسـدهِ يَـقـظـة ًمـن الـمـسـجـد الـحـرام إلـى الـمـسـجـد الأقـصـى و رِحَـابـهِ الـقـُدسـيـَّة ، و عُـرِجَ بـه إلـى الـسَّـمـوات ، فـرأى آدم فـي الأُولـى و قـد جَـلـَّلـَهُ الـوَقـَارُ و عـلاه . و رَأى فـي الـثـانـيـة عـيـسـى ابـن الـبَـتـُولِ الـبـرَّةِ الـنـَّقـيـَّة ، و ابـن خـَالـتِـهِ يَـحـيـى الـذي أُوتـيَ الـحُـكـْمَ فـي حَـالِ صِبـاه . و رأى فـي الـثـالـثـة يـوسـف الـصِّـدِّيـق بـصـورتـه الـجـمـالـيـَّة ، و فـي الـرَّابـعـة إدريـس الـذي رَفـع الـلـه مـَكـانـهُ و أعـلاه . و فـي الـخـامـسـة هـارون الـمُحَـبَّـبَ فـي الأُمَّـةِ الإسـرائـيـلـيـَّة . و فـي الـسَّـادسـة مُـوسـى الـذي كـَلـَّمـهُ الـلـه و نـَاجَـاه . و فـي الـسَّـابـعـة إبـراهـيـم الـذي جـاء رَبـَّهُ بـسَـلامـةِ الـقـلـب و حُـسْـنِ الـطـَّويـَّة ، و حَـفِـظـَه مـن نـار الـنـَّمـرُوذِ و عَـافـاه .

ثـم عُـرِجَ بـِهِ إلـى سِـدْرَةِ الـمُـنـْتـَهـى إلـى أن سَـمِـعَ صَـرِيـفَ الأقـْلامِ بِـالأمـور الـمَـقـْضِـيـَّة ، إلـى مَـقـَامِ الـمُـكـافـَحَةِ الـذي قـَرَّبـهُ الـلـه فـيـه و أدنـاه ، و أَمـاطَ لَـهُ حُـجُـبَ الأنـْوارِ الـجَلالِـيـة ، و أَرَاهُ بـِعَـيْـنـَيْ رَأسِـهِ مـن حَـضْرَةِ الـرُّبـُوبـِيـَّة مـا أرَاه ، و بَـسَـطَ لـه بـسَـاطَ الإجـلال فـي الـمجَـالـي الـذاتـيـة . و فـَرَضَ عَـلـيـه و عـلـى أُمَّـتِـهِ خـَمـسـيـنَ صـلاة ، ثـمَّ انـْهَـلَّ سَـحَـابُ الـفـَضـْلِ فـَرُدَّتْ إلـى خـَمْـسٍ عَـمـلـيـَّة ، و لـهـا أَجْـرُ الـخـَمـسـيـن كـَمَـا شـَاءهُ فـي الأزَلِ و قـَضـَاه .

ثـمَّ عَـادَ فـي لـَيْـلـَتـه و صَـدَّقـَهُ الـصِّـدِّيـق وكـُلُّ ذِي عَـقـْلٍ و رَويـَّة ، و كـَذبَـتـْهُ قـُرَيْـشٌ ، و ارتـَدَّ مَـنْ أضـَلـّهُ الـشـَّيْـطـانُ و أَغـْواه


عـطـِّر الـلـهـم قـَبْـرَهُ الـكـَريم
بـعَـرْفٍ شـذِيٍّ مِـن صَـلاَةٍ و تَـسـلـيـم
( الـلـهـم صـلِّ و سـلِّـم و بـارك عـلـيـه )


References & Links
Arabic text: Full text of Mawlid al-Barzanji
English translation: Er. Mohammad Ashraf Fazili (6th Rabi-ul-Awal 1433 AH/ 30th January, 2012)
Calligraphy Sura Isra 17:1 : freeislamiccalligraphy.com


Related Posts