Books

 Dhikr

 Dhikr

Pages archive

 Hadith

 Hadith

Hadith - Archive

View all articles in the category: Hadith


 Sira – Madina

 Sira - Madina

Preview of Sira pages

+ Bionotes

+ Bionotes

Bionotes Main Page

.

List Child pages

List of Child pages

Content List with subcategories

 
 

+ Students Portal

+ Students Portal

Durus

View articles on Hadith science
[ajax_dropdown 1555]

4 Pages from Salihiyyah

4 Pages from Salihiyyah

4 Pages from Salihiyyah – Damascus, July 2005

 

“Use time wisely and be always in the presence (of the masters)
and know that grace selects the one who is present”
Qasida by Abu Madyan

At the foot of the Qasiun mountain, north of the ancient nucleus of Damascus (more…)

404 Error, content does not exist anymore

404 Error, content does not exist anymore

ERROR 404

NOT FOUND

// You may have mis-typed the URL,
// Or the page has been removed,
// Actually, there is nothing to see here…

<< Go back to home page >>

Accordion test

Accordion test
[accordion] [accordion-item title=”Title of accordion item”]Drop-down content goes here.[/accordion-item] [accordion-item title=”Second accordion item”]Drop-down content goes here.[/accordion-item] [/accordion]

Article | The Spiritual Guide

Article | The Spiritual Guide

The Importance of the Spiritual Guide (Murshid)

Translated & adapted by Waseem Ahmed
From Al-Mawsū’ah al-Yūsufiyyah by Shaykh Yusuf Khattar

(more…)

Awzan

Awzan


أوزان الشعر
Awzan – Arabic Poetry Meters

الكامل
متفاعلن متفاعلن متفاعلن
| ///.//. | ///.//. | ///.//. |

الرجز
مستفعلن مستفعلن مستفعلن
| /././/. | /././/. | /././/. |

السريع
مستفعلن مستفعلن فاعلن
| /././/. | /././/. | /.//. |

البسيط
مستفعلن فاعلن مستفعلن فاعلن
| /././/. | /.//. | /././/. | /.//. |

المنسرح
مستفعلن فاعلاتُ مفتعلن
| /././/. | /.//./ | /.///. |

المجتث
مستفعلن فاعلاتن
| /././/. | /.//./. |

اللاحق
مستفعلاتن مستفعلاتن
| /././/./. | /././/./. |

الرمل
فاعلاتن فاعلاتن فاعلاتن
| /.//./. | /.//./. | /.//./. |

المديد
فاعلاتن فاعلن فاعلاتن
| /.//./. | /.//. | /.//./. |

الخفيف
فاعلاتن مستفعلن فاعلاتن
| /.//./. | /././/. | /.//./. |

المقتضب
فاعلاتن مفتعلن
| /.//./. | /.///. |

المتدارك
فاعلن فاعلن فاعلن فاعلن
| /.//. | /.//. | /.//. | /.//. |

المتقارب
فعولن فعولن فعولن فعولن
| //./. | //./. | //./. | //./. |

الطويل
فعولن مفاعيلن فعولن مفاعيلن
| //./. | //././. | //./. | //././. |

الهزج
مفاعيلن مفاعيلن
| //././. | //././. |

الوافر
مفاعلتن مفاعلتن فعولن
| //.///. | //.///. | //./. |

المضارع
مفاعيلن فاعلاتن
| //././. | /.//./. |

الخبب
فعلن فعلن فعلن فعلن
| /./. | /./. | /./. | /./. |

الدوبيت
فعلن فقلن مستفعلن فعلن
| /./. | /./. | /././/. | /./. |

Courtesy of https://awzan.com
Audio examples
Exceptions

Bio: ‘Abdullah ibn al-Mubarak

Bio: 'Abdullah ibn al-Mubarak

‘Abdullah ibn al-Mubarak

أبو عبد الرحمن عبد الله بن المبارك
b. 118 H. in Merv – d. 181 H. in Hit (736 -797 CE)
radiya Allah anhu

(more…)

Bio: ‘Amr ibn al-‘As | عمرو بن العاص

Bio: 'Amr ibn al-'As  | عمرو بن العاص

‘Amr ibn al-‘As

عمرو بن العاص
b. in Makka – d. 43 H. in Cairo, Egypt
radiya Allah anhu

(more…)

Bio: ‘Uqba b. ‘Amir | عقبة بن عامر الجهني

Bio: 'Uqba b. 'Amir | عقبة بن عامر الجهني

'Uqba b. 'Amir al-Juhani

عقبة بن عامر الجهني
b. 15 H. – d. 58 H. in Cairo
Sahabi - radiya Allah 'anhu

(more…)

Bio: Abu al-Bayan

Bio: Abu al-Bayan

Abu al-Bayan

أبو البيان نبأ بن محمد بن محفوظ القرشي الدمشقي
d. 551 H. in Damascus
radiya Allah anhu

Nabâ ibn Muhammad ibn Mahfûzh al-Qurashi al-Dimashqi
Scholar of language and fiqh, murshid. He used to study shafi`i fiqh together with Sheikh Rislan in a mosque in the grand suq near Bab Sharqi.

Buried in Bab al-Saghir.

References: Ziarat al-Sham

© Damas Cultural Society 2007 — Latest update:
Original site: damas-original.nur.nu

Bio: Abu al-Ma`ali al-Nisaburi

Bio: Abu al-Ma`ali al-Nisaburi

Abu al-Ma`ali al-Nisaburi

أبو المعالي النيسابوري
d. 578
radiya Allah anhu

أبو المعالي نسعود بن محمد بن مسعود النيسابوري
orator, preacher, shafi`i scholar, lived in damascus, buried in the sufi graveyard

References: [Ziarat al-Sham p.334-5] – Damas Cultural Society © 2007

Bio: Abu Ayyub al Ansari

Bio: Abu Ayyub al Ansari

Abu Ayyub al Ansari

أبو أيوب الأنصاري
d.54 H. (674 CE) in Constantinopel (Istanbul)
Sahabi - radiya Allah anhu

(more…)

Bio: Abu Bakr al-`Arudiki

Bio: Abu Bakr al-`Arudiki

Abu Bakr al-`Arudiki

born 584 – d. .. H. in Damascus
radiya Allah anhu

Of Ahl al-mahabba wa al-tawhid.
Buried at the foot of Qasiun on the western side [Ziarat al-Sham]

Damas Cultural Society © 2007

Bio: Abu Darda

Bio: Abu Darda

Abu Darda

أبو الدرداء الأنصاري الخزرجي
d. 32 H. (653 CE) in Damascus (sahabi)
radiya Allah anhu

(more…)

Bio: Abu Muslim al-Khawlani

Bio: Abu Muslim al-Khawlani

Abu Muslim al-Khawlani

“The inburnable”
d. 62 H. in Daria, Damascus
أبو مسلم الخولاني
radiya Allah anhu

(more…)

Bio: Abu Nu’aym Al-Asbahani

Bio: Abu Nu'aym Al-Asbahani

Abu Nu`aym Al-Asbahani

أبو نعيم الأصبهاني
b. 336 – d. 430
radiya Allah anhu

(more…)

Bio: Abu Shamah al-Maqdisi

Bio: Abu Shamah al-Maqdisi

Abu Shamah Shihab al-Din al-Maqdisi

b. 599 – d. 665 in Damascus (1202-1267 CE)
الإمام عبد الرحمان بن إسماعيل بن إبراهيم عثمان المقدسي ثم الدمشقي، المعروف بأبي شامة
radiya Allah anhu

(more…)

Bio: Abu Shayba al Khudri

Bio: Abu Shayba al Khudri

Abu Shayba al Khudri

أبو شيبة الخدري
d. 49 H. in Istanbul, Turkey (670 CE) sahabi
radiya Allah anhu

(more…)

Bio: Abu Sulayman al-Darani

Bio: Abu Sulayman al-Darani

Abu Sulayman al-Darani

أبو سليمان عبد الرحمن بن عطية الداراني
(d. 215 H. in Dara near Damascus)
radiya Allah anhu

Biography in Al-Risala al-Qushayriyya – t.b.d.
Biografi Abu Sulayman al-Darani ur al-Qusayri’s Risala, övers. Göran Ogén

Bio in English

t.b.d.

عربي

t.b.d.
 

Svenska

Biografi ur al-Qusayri’s Risala


Biografi Abu Sulayman al-Darani ur Al-Risala al-Qushayriyya
Övers. Göran Ogén

12. Abū Sulaymān cAbd al-Rahmān bin cAtīya al-Dārānī(1)
1. [Han] kom från Dārān(2), en av byarna kring Damaskus, och dog år 215 (år 830 A.D.). Jag hörde Muhammad al-Husayn säga, att cAbd Allāh bin Muhammad al-Rāzī sagt, att han hört Ishaq bin Ibrāhīm bin Abū Hassān säga, att han hört Ahmad bin Abū ‘l-Hawārī säga, att han hade hört Abū Sulaymān säga ‘Den som gör gott om dagen belönas om natten, och den som gör gott om natten belönas om dagen. Om någon uppriktigt försöker lämna ett begär, så avleder Gud det från hans hjärta. Gud den högste är alltför ädel för att plåga ett hjärta med ett begär, som man vill lämna för Hans skull!’.

2.Enlig samma berättarkedja [isnād] sade han också: »När Denna världen dväljes i ett hjärta förflyttar sig Den kommande världen bort från det.»

3. Jag hörde sufimästaren Abū cAbd al-Rahmān al-Sulamī {Gud förbarme sig över honom!} säga, att han hört al-Husayn bin Yahyā säga, att han hört Djacfar bin Muhammad bin Nusayr säga, att han hört al-Djunayd säga, att Abū Sulaymān ad-Dārānī hade sagt: »Ibland hamnar något folkligt talesätt i mitt hjärta [och ligger där] några dagar, men [sen] tar jag det till mig endast utifrån två välgrundade vittnen: Koranen och Profetens goda exempel [sunna].»

4. Abū Sulaymān sade: »Den yppersta handling en människa kan utföra är att motsätta sig själens trängtan [hawan].»

5. Han sade: »Varje ting har ett kännetecken, och tecknet på att man inte längre är väl mottagen (hos Gud) är att man slutat gråta.»

6. Han sade: »Det finns ingenting som inte anfrätes, och det som hjärtats ljus anfrätes av är en full mage.»

7. Han sade: »Allt som distraherar dig från Gud, såsom familj, pengar eller barn, är olycksbringande för dig.»

8. Abū Sulaymān sade: »En kall natt befann jag mig i bönenischen (i moskén) och kylan besvärade mig, så jag gömde ena handen från kylan medan den andra var utsträckt [i bön]. Sen somnade jag till och en röst ropade då till mig ‘Abū Sulaymān! Vi har i din hand lagt det den sträckt ut sig mot. Hade den andra också varit framme, hade vi även lagt i den!’. Då svor jag vid min själ att jag aldrig [mer] skulle be utan att båda mina händer skulle vara utsträckta, vare sig det rådde hetta eller kyla.»

9. Abū Sulaymān sade: »Jag somnade bort från min litania-bön [wird] en gång och se: då står jag där hos en av Paradisets skönheter [hawrā´] som säger till mig ‘Du sover, och jag är redo för dig sedan femhundra år i kvinnogemaken!’.»

10. cAbd Allāh bin Yūsuf al-Isbahānī sade, att Abū cAmr al-Djūlāstī sagt, att Muhammad bin Ismācīl sagt, att Ahmad bin Abū ‘l-Hawārī hade sagt: »Jag gick in till Abū Sulaymān en dag. Han satt och grät, så jag frågade honom ‘Vad är det som får dig att gråta?’, och han sade ‘Ahmad, varför skulle jag då inte gråta? När natten bryter in, när ögonen har slutits till sömn och varje älskare är ensam med sin älskade, när de som älskar Gud slagit slagit sig ned på sina bönemattor(3) och deras tårar strömmar ned på deras kinder och droppar ned i deras bönenischer [mahārīb] och Den ärorike [al-djalīl] {upphöjd och hög är Han!}, som övervakar [dem ]från ovan, [då] ropar ut “O du Gabriel! Framför mina ögon finns de som finner behag i Mitt ord [kalām-ī] och själsro i ihågkallandet av Mig [dhikr-ī]. Dem övervakar Jag i deras ensamheter, hör deras suckar och ser deras gråt. Varför ropar du inte, Gabriel, till dem ‘Varför denna gråt?’. Har ni sett en älskande plåga sin älskade? Hur skulle det passa sig att Jag straffar folk när natten faller på och de smickrar Mig? Jag svär vid Mig själv: Ja, när de kommer till Mig på Uppståndelsens Dag skall Jag avtäcka Mitt ädla ansikte för dem, så att de kan se på Mig och Jag på dem!”‘.»


1) Död 215/830. Namnet på den by Abū Sulaymān kom ifrån har, förutom formen Dārān, även formerna Dārā och Dārayya, av vilka nisba-formen blir dārā´ī. Dessa varianter med motsvarande återges i Ansārīs kommentar (Al-Risāla al-qushayrīya, del I, p. 113).
Erik Hermelins översättning av kapitlet om Abū Sulaymān al-Dārānī i cAttārs Tadhkiratu’l-awliyā´ finns att läsa i hans TAZKIRATÚL’L-AWLIYÁ – VÄNNERNAS MINNE, del II, pp. 25-40: Abū Sulaimān Dārā´ī. I cAttārs persiska text står det Dārayya med nisba-formen dārā´ī, och Erik Hermerlin skriver därför helt korrekt al-Dārā´ī i enlighet med sin persiska textförlaga (Tadkirat al-awliyā´, ed. R. Nicholson (1905-07), del I, s. 229. Richard Gramlich ger Abū Sulaymān nisba-formen “ad-Dārānī” trots att han föredrar Dārayya som ortnamn efter att ha listat varianterna ovan (Das Sendschreiben al-Qušayrīs…, s. 54, not nr. 79).

2) Dārān: formerna Dārā och Dārayya förekommer också (se not 1).

3) när de som älskar Gud slagit sig ned på sina bönemattor: ordagrant “när kärlekens folk sträckt ut sina fötter” [wa’ftarasha ahl al-mahabba aqdāmahum].


Biography in Al-Risala al-Qushayriyya – t.b.d
He was from Daran…

Burial Place

Maqam of Sulayman al-Darani in Dara near Damascus


1


2


3


4

Refs

© Damas Cultural Society 2007 — Latest update: 2010-07-10
Photos: From [bmk/ziyarat] Original site: damas-original.nur.nu

Bio: Abul Dahdâh al-Salihi

Bio: Abul Dahdâh al-Salihi

Abul al-Dahdâh al-Salihi

أبو الدحداح، أحمد بن محمد بن إسماعيل التيمي الدمشقي الصالحي
d. 328 in Damascus
radiya Allah anhu

(more…)

Bio: Al-Farazdaq

Bio: Al-Farazdaq

Hammam ibn Ghalib Al-Farazdaq

الفرزدق : أبو فراس همام بن غالب بن صعصعة الدارمي التميمي
b. 38 – d. 114 H. in Basra (641 – 732 CE)
rahimahu Allah

Arabic poet. A creator of the panegyrical qasida in medieval Arabic poetry.
His work is a direct continuation of the ancient Arabic poetic tradition but reflects the beliefs of Islam and often echoes the style of the Koran. His famous verse polemic (naqa’id, or intiqad) with Jarir and other poets produced verse philippics (hajw) unsurpassed in medieval Arabic literature.

 

Biography English

عربي

From wiki
الفرزدق (38 هـ / 641م – 114 هـ / 732م) شاعر من شعراء العصر الأموي واسمه همام بن غالب بن صعصعة الدارمي التميمي وكنيته ابو فراس وسمي الفرزدق لضخامة وتجهم وجهه ومعناها الرغيف، ولد الفرزدق في كاظمة لبني تميم وعاش في البصرة ، اشتهر بشعر المدح والفخرُ وَ شعرُ الهجاء.

Bio: Al-Hakim al-Tirmidhi

Bio: Al-Hakim al-Tirmidhi

Al-Hakim Tirmidhi

الحكيم أبو عبد الله محمد بن علي بن الحسين الترمذي
d.322 H.
may Allah be pleased with him

(more…)

Bio: Al-Harith al-Muhasibi

Bio: Al-Harith al-Muhasibi

Al-Harith al-Muhasibi

أبو عبد الله الحارث بن أسد البغدادي المحاسبي
b. 165 H. in Basrah – d. 243 H. in Baghdad
may Allah be pleased with him

(more…)

Bio: Al-Khatib al-Baghdadi

Bio: Al-Khatib al-Baghdadi

Al-Khatib al-Baghdadi

b. 392 – d. 463 in Baghdad
الخطيب البغدادي‎‎
radiya Allah anhu

(more…)

Bio: Al-Layth ibn Sa’d | الإمام الليث بن سعد

Bio: Al-Layth ibn Sa'd | الإمام الليث بن سعد

Imam Al-Layth ibn Sa'd

الإمام الليث بن سعد
b. 94 - d. 175 H. in Cairo
tabi'i, Shaykh of the Imams Bukhari and Muslim may Allah be pleased with him


السلام عليك يا إمام الليث يا إمام مع الأئمة الأربة يا فقيه الأمة عامة وفقيه مصر خاصة يا إمام المحدثين رحمة الله وبركاته عليك
Peace be upon you O Imam Al-Layth, o Imam at the rank of the four Imams, o scholar of fiqh of the Ummah in general and of Egypt in particular, o Imam of the hadith narrators, may Allah have mercy on you bless you!

English

wiki

Al-Layth ibn Saʿd ibn ʿAbd al-Raḥmān al-Fahmī al-Qalqashandī (Arabic: الليث بن سعد بن عبد الرحمن الفهمي القلقشندي) was the chief representative, imam, and eponym of the Laythi school of Islamic Jurisprudence. He was regarded as the main representative of an Egyptian tradition of law. Imam al-Shafi’i used to say that he was more learned in fiqh than Imam Malik, however his students did not write down his teachings.


mazaratmisr.org

When Imam al-Shafi’i came to Egypt and visited Imam al-Layth’s grave, he said, “Your eminence is from Allah O Imam! You attained four characteristics—knowledge, [good] deeds, asceticism, and generosity—no scholar has attained all four of them.”

It is confirmed that Imams al-Layth and Malik were contemporaries and that they both devoted themselves to studying hadiths and jurisprudence; they were almost equal in scholarship. They exchanged letters whose subject matter focused on hadiths, jurisprudence, and edicts. Malik’s letter to al-Layth on jurisprudence is well known and al-Layth replied with a longer letter. Imam Malik’s letter is the epitome of scholarly dialogue between two of the great jurists and scholars of the Islamic community.

The letter shows that these two great jurists considered the opinions of the people during the time of Abu Bakr, Umar, and Uthman, may Allah be pleased with them, tantamount to consensus and must not be contended. Moreover, it demonstrates that it is not possible for those who come after them to change or alter what these Companions agreed upon.

عربي

wiki (1)
wiki (2)
شيخ الاسلام الامام الحافظ العالم ابو الحارث الليث بن سعد بن عبد الرحمن الفهمي القلقشندى (94 هـ/713 م – 175 هـ/791 م) كان فقيه و محدث و امام اهل مصر فى زمانه, و صاحب واحد من المذاهب الاسلاميه المندثره, اتولد فى قريه قلقشنده فى مصر, و اسرته اصلها فارسى من اصبهان.

كان واحد من اشهر الفقهاء فى زمانه, فاق فى علمه و فقهه امام المدينه المنوره مالك بن انس, بس تلامذته ما دونوش علمه و فقهه و لا نشروه زى تلامذة الامام مالك, و كان الامام الشافعى بيقول: «الليث افقه من مالك الا ان اصحابه لم يقوموا به». كان عنده من العلم و الفقه الشرعى اللى خلا متولى مصر و قاضيها و ناظرها يرجع لرايه و مشورته. اتعرف بانه كان كتير الاتصال بمجالس العلم, قال ابن بكير: «سمعت الليث يقول: سمعت بمكه سنه 3 عشره ومائه من الزهري وانا ابن عشرين سنه».

Maqam

Acknowledgement:
Photos taken by Bruce Allardice 2021-2022 (flickr)

Google map pictures

Map