Bio: Abu Shayba al Khudri

Bio: Abu Shayba al Khudri

Abu Shayba al Khudri

أبو شيبة الخدري
d. 49 H. in Istanbul, Turkey (670 CE) sahabi
radiya Allah anhu

The Sahabah who is martyred and buried in Istanbul.
According to a narration, he is the milk brother of the Prophet ﷺ .

English

Abu Shayba al Khudri

Abū Shayba al-Khudrī was indeed amongst the Companions that came to and died before the city walls of Constantinople.

He is also mentioned in al-Istīʿāb by Ibn ʿAbd al-Barr (d. 463/1070) as follows:
Abū Shayba al-Khuḍrī heard the Prophet, may God’s prayers and peace be upon him, say, ‘Whoever says there is no god but God sincerely, he will enter Paradise.’

He died in the land of Rūm. Khalaf b. Qāsim transmitted to us that: al-Ḥasan b. Rashīq transmitted to us saying: Abū Bishr al-Dūlābī transmitted to us that: Yazīd b. ʿAbd al-Ṣamad transmitted to us saying: Ibn ʿĀʾidh transmitted to us saying: al-Walīd b. al-Ḥārith transmitted to us saying: Abū Dāwūd Sulaymān b. Mūsā al-Kūfī transmitted to us on the authority of Yūnus b. al-Ḥārith al-Thaqafī: I heard Mashras transmit on the authority of his father who said: Abū Shayba al-Khuḍrī the Companion of the Messenger of God, may God’s prayers and peace be upon him, passed away when we were at the siege of Constantinople. We buried him where he lay. (Ibn ʿAbd al-Barr, al-Istīʿāb, 4:1690)

Türkçe

Hz. Ebu Şeybe el – Hudri (r.a.)

Ebu Şeybe El-Hudri hz’i hicaz ahalisinden olup sebze satmakla geçinirdi. Bir rivayete göre Hz. Ebu Said el Hudri’nin kardeşidir. Hasırcızade’nin beyanına göre de Hz. Peygamber’in süt kardeşidir.Hicri 49 yılında Sufyan bin Avf hz’nin mahiyetindeki orduyla 85-90 yaşlarında İstanbul’un fethine gelmiş, Ayvansaray tarafından hücum eden kolda bulunmuş ve o hücum da şehit olmuştur.
Yüksek makamları akşemsettin hz leri tarafında keşf edilmiştir.

İbn Haceri Askalani şunları demektedir:
”- Ebu Şeybe el-Hudri (r.a.) sahabedendi. Hazreti Muaviye devrinde İslam orduları ile İstanbul’un fethine katılmış ve sura yakın bir yerde kendisini tanıtarak Sahabilerden Ebu Şeybe olduğunu söylemiş , bir hadis-i şerif rivayet etmiştir :
”Her kim ihlas ile La ilahe İllallah derse cennete girer.Siz kendinize güvenmeyin çalışın.”

Ebu Şeybe bundan sonra Beka alemine göçtü.Ve onu orada bir yere gömdük.”
Ebu Şeybe hz’nin kabri şerifi Toklu dede mezarlığı diye meşhur olan Ayvansaray da Ya Vedud Cami’nin karşısındadır. Osmanlı Kaynaklarında Bu hazirede İstanbul’un fethine gelen bir çok sahabinin bulunduğu kaydedilmektedir.Bundan dolayı buraya Sahabiler Haziresi de denir.
Bu hazirede aynı zamanda Fatih Sultan Mehmet Han‘ın mutlu askerlerinden medfun bulunanlarda vardır. Kanun mütercimi Tokatlı Hekim Mustafa Efendi, Çavuş Sinan İbn İskender gibi ve bu kabri şerifin türbedarı Toklu İbrahim Dede’nin kabri şerifi de buradadır.

Ebu Şeybe hz’nin kabrine ilk türbe Fatih Sultan Mehmet Han tarafında yapılmıştır. Sultan II. Beyazıd Han türbesinin ihtiyaçlarını karşılamak için kendi vakfından buraya tahsisat ayırmıştır. Türbe yine II. Mustafa zamanında 1696-1697 yıllarında tamir edilmiş tamir kitabesi de şöyledir
”Tamre yazdı tarih Vasıf görünce bi-pak
Bin yüz sekizde cana pak oldu ravza-i pak”
Daha sonra Çorlulu Ali Paşa 1711 yılında, Hafız Mustafa Efendi isiminde bir hayırseverde 1772 yılında türbe için tamir hayır işleri yapmıştır.
Bugünkü bina halini II. Mahmut Han tarafından 1835 yılında
edilmiştir.
Türbenin girişinde Sahaflar şeyhizade Esad <efendi’nin yazdığı ve Hattat Yeserizade Mustafa İzzet Efendi’nin kaleme aldığı şu dizeler vardır;
” Daver-i ashab-siret Şah Mahmüdü’ş-şiyem
Zatıdır girdar-ı hayr-asar ile her dem elif
Hazret-i Bu Şeybeti’l-Hudri’ye ta’zim eyledi
Türbesin tecdid ile ol şah-ı agah u arif
Gel hulus üzre dua kıl zira tebcilile
Merkad-i pak-i sahabidir bu ne’va-yı şerif
Tasliye zeylinde yad oldukça Ashab-ı Güzin
Nazm-ı ahdi ol şehinşahın ola nusret-redif
Oldu dildade melaik es’ada tarihine
Merkad-i Bu Şeybe’yi Şah-ı cihan yaptı latif
1251(1835) ”

Kaynaklar :
İstanbul’da Bulunan Ashab-ı Kiram kabir ve makamları ; Cafer E. Babadağlı ; Sarayburnu Kitaplığı
İstanbul Evliyaları ve Fetih şehidleri ; Şevket Gürel
İstanbul ve Anadolu Evliyaları ; Mustafa Necati Bursalı , Şifa Yayınevi

عربي

أبو شيبة الخدري

((أبو شيبة الأنصاري الخدْري.)) الإصابة في تمييز الصحابة. ((أَبُو شَيْبَةَ الخُدْرِيّ. وقيل فيه: الخُضْرِيّ، لأَنه كان يبيع الخضر. صحابي من أَهل الحجاز، وقيل: هو أَخو أَبي سعيد الخدري، والله أَعلم.)) أسد الغابة. ((قال ابْنُ سَعْدٍ في الطبقة الثالثة مِن الأنصار: أبو شيبة الخدري لم يُسَمَّ لنا، ولم [[نَجِدْ]] اسمه ولا نسبه في كتاب الأنصار.))

((أخرج حديثه ابنُ السكن، والطبراني، والبغوي، والدُّولابي، وابن منده. مِن طريق يونس بن الحارث؛ قال: حدثني شَرْس، بمعجمة ثم مهملة بينهما راء ساكنة، عن أبيه؛ قال: خرجتُ مع معاوية في غزوة القسطنطينية، فلما وصلنا ونحن نزول إذا رجل يهتف، فأقبلنا عليه، فقال: أنا أبو شَيْبَة الخُدْري، سمعتُ رسولَ الله صَلَّى الله عليه وسلم يقول: “مَنْ شَهِد أَن لَّا إِلَهَ إِلَّا الله مُخْلِصًا بِهَا قَلْبُهُ دَخَلَ الجَنَّةَ”(*). كذا قال؛ والصواب يزيد بن معاوية، ولم يذكر الطبراني القصة، ولا قال في السند عن أبيه، وحكى أبو أحمد الحاكم فيه الوجهين، وتبعه أبو عمر. وأخرج ابْنُ عَائِذٍ، والدُّولَابِيُّ، وابْنُ مَنْدَه، مِن طريق سليمان بن موسى الكوفي، عن يونس بن الحارث: سمعت شَرْسًا يحدّث عن أبيه؛ قال: توفي أبو شيبة الخُدْري ونحن على حصار القسطنطينية إذ هتف أبو شيبة فقال: ياأيها الناس. فأقبلت إليه في ناس كثير، فإذا هو مُقنّع على رأسه، فقال: مَنْ عرفني فأنا أبو شيبة الخُدْري صاحب رسول الله صَلَّى الله عليه وسلم، سمعْتُ رسولَ الله صَلَّى الله عليه وسلم يقول: “مَنْ شَهِدَ أَن لا إِلهَ إِلَّا الله مُخْلِصًا دَخَلَ الجَنَّةَ. فَاعْمَلُوا وَلَا تتَّكِلُوا”(*)، ومات فدفنَّاه مكانه. قال أَبُو حَاتِمٍ الرَّازِيُّ: شَرْس وأبوه مجهولان.))

((قال ابن السكن: له حديث واحد)) الإصابة في تمييز الصحابة.
((قيل: مات غازيًا أَيام يزيد بن معاوية، ودفن ببلاد الروم.)) أسد الغابة.

Burial PlaceMaqam of Sayyiduna Abu Shayba al Khudri
* Photos from evliyalar.net

Refs

t.b.d.
 Related Posts

None found