Archives: Bios

Bio: ‘Amr ibn al-‘As | عمرو بن العاص

Bio: 'Amr ibn al-'As | عمرو بن العاص

‘Amr ibn al-‘As

عمرو بن العاص
b. in Makka – d. 43 H. in Cairo, Egypt
radiya Allah anhu

(more…)

Bio: Abu Ayyub al Ansari

Bio: Abu Ayyub al Ansari

Abu Ayyub al Ansari

أبو أيوب الأنصاري
d.54 H. (674 CE) in Constantinopel (Istanbul)
Sahabi - radiya Allah anhu

(more…)

Bio: Abu Shayba al Khudri

Bio: Abu Shayba al Khudri

Abu Shayba al Khudri

أبو شيبة الخدري
d. 49 H. in Istanbul, Turkey (670 CE) sahabi
radiya Allah anhu

(more…)

Bio: Sh. Muhammad ibn Hasan ibn Hamza Zhafir al-Madani

Bio: Sh. Muhammad ibn Hasan ibn Hamza Zhafir al-Madani

Shaykh Muhammad ibn Hasan ibn Hamza Zhafir al-Madani

الشيخ محمد بن حسن ظافر بن حمزة ظافر
b. in al-Madina al-Munawwara – d. 1262 H. in Misrata (Libya)
qaddasa Allah sirrahu

He took the noble Shadhili Tariqa from Sayyidi Shaykh ‘Arabi al-Dirqawi al-Hasani.
He passed the path on to Sayyidi Shaykh Muhammad ibn Mas‘ud al-Fasi
May Allah be pleased with all of them

From Al-Futuhat

From: Tabaqat al-Shadhiliyya al-Kubra by al-Hasan al-Kuhan

His biography is found in the Futuhat1 of Sayyidi Sheikh Muhammad ibn Mas´ud al-Fasi, where he says:

I took the Shadhili tariqa from my Master and Teacher, who reared murids by himma and hal and brought them to the stage of realization by particular stages of progression, the Pole of the Circle, the Channel of provisions (al-Maddad al-Ghauth), the Unique Uniter (al-Jami´ al-Fard),the Sheikh, my Master Muhammad ibn Hamza al-Zhafir al-Madani – may his great secret be sanctified – year 1242 H., after the passing of his teacher [Sheikh Muhammad ´Arabi al-Darqawi d. 1239 H.] and his return from the Marokko to Tripoli. Then Allah joined me with him, and I took from his essential lights and his impelling knowledge – that is I took from the lights that poured down on him from the Presence of the Impellor (al-Jabbar) – for about eighteen years, and Allah made me benefit therefrom.

He – may Allah be pleased with him – was bringing forth saints in his court yard, as the earth brings forth plants when rain pours down on it. His character was the character of the Prophets, and his state was  that of the most elect of the elect of the saints and the pure. He – may Allah be pleased with him – was a Qutb, from whose lights the Qutbs are provided, and from whose oceans the noblest take provisions. Whoever looked at him was enriched, whoever knew him would not desire anyone else. He had wonderful states and strange secrets. He strove in the science of interactions (mu´amalat) until he reached the highest level, and he served the saints – until the most elect of the elect from amongst the saints and the pure ones served him. He traveled along this path for some twenty-five years in the far Maghrib (Morocco), until he reached the shores of ´ Ain Hamiyya, while serving by his own hands the Sheikhs and the righteous ones, while seeking the the settlement of Layla – until he found her people in Ha’it Layla, which is the name of a place where our Master Sheikh al-´Arabi [al-Darqawi] resided.

He – may his secret be sanctified – passed away in 1262 H. [*] and was buried in his zawiya. His maqam there is visited from by travellers from all places.

Allah, makes us benefit from him, and gather us under his flag. Amin.


(*) In the edition of Dar al-Bayruti of 2000, it is written 1242, however the year was 1262 as stated in al-Futuhat al-Rabbaniyya. /bmk

Türkçe

Seyyiduna Muhammed bin Hasan bin Hamza Zafir el-Medeni
Muhammed el-Fâsî Efendimiz (Allah Teâlâ ondan razı olsun), (tarikatı) şeyhi, büyük kutub, meşhur önder, Muhammed bin Hamza Zâfir el-Medenî Efendimizden (Allah Teâlâ ondan razı olsun) almıştır. Nitekim “Fütühât”ında ondan bahsetmiştir ve şöyle demiştir:

Şâziliyye tarikatını; H.1242 senesinde, hocasının (Şeyh Muhammed ‘Arabi al-Dirqawi v.1239) vefatından ve Mağrip’ten Batı Trablus’a dönüşünden sonra efendim, üstadım, müridleri himmeti ve hali ile terbiye eden, onları farklı ilerleyiş mertebeleriyle tahkik makamına ulaştıran, dâirenin kutbu (bir tasavvufi terim: Adn Cennetin’de, Hakkı görmek üzere insanların bir araya gelip toplanmış halde bulunuşuna verilen isim), medet ve yardım kanalı, Efendim Şeyh Muhammed b. Hamza Zâfir el-Medenî’den (Allah Teala aziz ruhunu takdis etsin) aldım. Allah Teala beni onunla buluşturdu ve ona has nurlarından ve ceberuta dair marifetlerini öğrendim. Böylece Cebbar olanın huzurunda onun ruhunun üzerine dolup taşan bu nurlardan takriben on sekiz sene iktibas etmiş oldum ve Allah Teala beni onunla faydalandırdı.

Allah ondan razı olsun, üzerine yağmur yağdığında toprağın yeşillikler bitirmesi gibi etrafında Allah dostları biterdi. Ahlakı enbiyanın ahlakıydı ve evliya ve esfiyadan hâs olanlara özgü halleri vardı. Sırları takdis edilsin kutup idi. Kutup zatlara uzanan nurları ve soylu kişilere ulaşan okyanusları vardı. Kim ona bakarsa o kişiyi zengin ederdi. Kim onu tanırsa ondan başkasını istemezdi. Ve harikulade hallere ve acayip sırlara sahipti. Yüksek makamlara ulaşana kadar muamelât ilminde gayret gösterdi. Evliyanın ve esfiyanın en seçilmiş olanlar ona hizmet edene kadar evliyaya hizmet etti. Bu tarik üzere, yaklaşık 25 sene ‘Ayn Hamiye sahillerine varana kadar Uzak Mağrip topraklarında dolaştı, Şeyhlere ve salih kimselere bizzat kendisi hizmet ederek ve Leylâ’nın yerini arayarak. Ta ki “Hâitu Leyla’da (Leyla’nın Duvarında)” onun ehlini bulana kadar. Hâitu Leyla, Efendimiz Şeyh el-Arabi’nin ebedi istirahat ettiği yer için (kullanılan) mekanın adıdır.

Sırrı takdis edilsin, H.1262* senesinde vefat etti. Ve Mısrata’daki zaviyesine defnedildi. Makamı Mısrata’tadır. Makamı her yerden ziyaretçi alır. Ey Allah’ım bizi onunla faydalanmayı nasip et ve bizi onun sancağı altında haşret. Amin.

(*) Dar al-Bayruti’nin 2000 yılına ait nüshasında yıl 1242 olarak belirtilmiştir, ancak Futuhat-ı Rabbaniyye’de 1262 olarak belirtilmiştir. /bmk

Referans: Tabakat el-Şaziliyye el-Kubra, El-Hasan el-Kuhin

عربي

Bio note:
للشيخ محمد حسن ظافر المدني (1864م) ولد بالمدينة المنورة، ثم جاء إلى المغرب وقابل الشيخ العربي الدرقاوي وصار أحد أتباعه ثم عاد إلى المدينة خليفةً عنه، ثم استوطن مصراتة ودفن بها، وترجع طريقته إلى الطريقة الشاذلية

للشيخ محمد حسن ظافر المدني (1864م) ولد بالمدينة المنورة، ثم جاء إلى المغرب وقابل الشيخ العربي الدرقاوي وصار أحد أتباعه ثم عاد إلى المدينة خليفةً عنه، ثم استوطن مصراتة ودفن بها، وترجع طريقته إلى الطريقة الشاذلية

Notes on turuq:

_ الإمام العارف بالله سيدي محمد بن حمزة ظافر المدني (ت . 1262 ) وعنه تفرعت الطرق التالية :
الدرقاوية المدنية واشهرت بالحجاز وليبيا
والدرقاوية اليشرطية واشتهرت ببلاد الشام وفلسطين و رودوس وتركيا وكان من أتباعها السلطان العظيم عبد الحميد خــان الثاني رحمه الله
و الدرقاوية الفاسية واشتهرت بالحجاز ومصر وسيرلانكا .

His sons

Sayyiduna Shaykh Muhammad ibn Hasan ibn Hamza Zhafir had three sons, who are buried in Istanbul
 • Shaykh Muhammad Zhafir (d. 1321 H. / 1903 CE) who was his khalifa in the Shadhili Path
 • Shaykh Hamza Zhafir (d. 1904 CE)
 • Shaykh Bashir Zhafir (d. 1909 CE)
 • Refs

  Damas Cultural Society © 2017
  Damas Cultural Society © 2007

  See seaprate entry on his son
  Sayyidi Shaykh Muhammad Zhafir
  b. 1244 in Misrata – d. 1321 H. in Istanbul (1829 – 1903 CE)

  Map

  Bio: Sh. Muhammad Zhafir (the son)

  Bio: Sh. Muhammad Zhafir (the son)

  Shaykh Muhammad Zhafir (the son)

  الشيخ محمد بن حمزة ظافر المدني
  b. 1244 in Tarablus, Misrata (Libya) – d. 1321 H. in Istanbul (1829 – 1903 CE)
  qaddasa Allah sirrahu

  (more…)

  Book | Ibn ‘Ata Allah: Hikam (Aphorisms) – الحكم العطائية

  Book | Ibn 'Ata Allah: Hikam (Aphorisms) - الحكم العطائية

  Hikam (Aphorisms)

  By Ibn 'Ata Allah al-Sakandari
  الحكم للإمام ابن عطاء الله السكندري

  Arabic: الحكم العطائية PDF (with tashkil)
  Alternative writeup: PDF
  Shuruh:
  ➣ Ibn 'Ajiba: Iqazh al-Himam Text collection | on this site →
  ➣ Al-Sharnubi: Sharh al-Hikam - PDF Dar Ibn Kathir 1989 | Text
  ➣ Ibn 'Abbad al-Rundi: Sharh al-Hikam (PDF)
  ➣ Ahmad Zarruq: Sharh al-Hikam (PDF)
  ➣ More Shuruh: archive.org
  Hikem-i Ataiyye (PDF)
  English Transl: Al-Hikam - Sufi Aphorisms - PDF
  Partial translations & commentaries:
  ➣ Ibn Abbad al-Rundi (partial, transl: The Guiding Helper Foundation) PDF
  ➣ Ibn 'Ajiba (partial, transl. Aisha Bewley): bewley | PDF 1, 2 | on this site →
  Svensk översättning av Göran Ogén
  På webben: damas | sufiskatexter.wordpress.com | Utgiven av Libris
  Trad. al español de Francesc Gutiérrez: "Aforismos sufíes" (Editorial José J. de Olañeta)
  Traduccion alternativa de Kamal Llopis al-Magriti PDF
  (more…)

  Book | Ibn ‘Ata Allah: Kitab al-Tanwir

  Book | Ibn 'Ata Allah: Kitab al-Tanwir

  Kitab al-Tanwir fi isqat al-tadbir

  The Book of Enlightenment on Dropping Self-Management
  By Sh. Ibn 'Ata Allah al-Sakandary
  ابن عطاء السكندري : كتلب التنوير في إسقات التدبير

  .


   
  المكتبة الأزهرية 2007
  Transl. as "Tevekkül'ün İncelikleri / Tedbiri Terk Etmenin Esasları"
  Urdu translation by Shaykh Ashraf Ali Thanvi
  Recommended translation: "Illuminating Guidance on dropping Self-Direction" by Ibrahim Hakim (Noon 2011)
  For sale on: greenmountainschool.org
  View Summary | Scanned pages | PDF
  Alternative translation from nmusa PDF | amazon Original edition from Noon 2011: ISBN 0615309895, 9780615309897. Variant edition from Facsimile Publisher (2015) - for sale on amazon. See also online PDF
  Sobre el abandono de sí mismo - trad Juan José González
  More : Editions world-wide: Worldcat. Indonesian translation available. 

  Presentation

  Presentation of the book from greenmountainschool.org

  One cannot overestimate the value of Imam Ibn ‘Ata’Illah, may Allah be pleased with him, in preserving the teachings of the Shadhdhuliyyah, since he was the first to write them down. Both Imam Abu’l-Hasan ash-Shadhdhuli and his successor Imam Abu’l ‘Abbas al-Mursi, may Allah be pleased with them, never wrote any books on the Path. When asked why, Abu’l-Hasan replied, “My companions are my books.” Be that as it may, the teachings would not have survived down to this day as they have if Allah had not inspired Ibn ‘Ata’Illah to put them into written form.

  One of the main reasons why this specific book is so fundamental is that it deals with a cardinal doctrine of the Shadhdhuli teaching, namely, the ceasing of self-direction and management in favour of choosing the management and direction of Allah (isqat at-tadbir). A major subject, to which actually half the book is devoted, is rizq, or provision and daily sustenance.

  Ibn ‘Ata’Illah deals with the proper approach to acquiring one’s daily provision, the proper manners of withholding it and spending it, and most importantly, how and why one should not waste one’s energy in anxiety over it. In this respect, the Way of the Shadhdhuliyyah, unlike some of the other ways of Sufism, does not call for a life of begging and mendicancy, but rather teaches its adherents to live a life of intense contemplation in the midst of the worldly means of livelihood. In other words, ‘being in the world but not of the world.’ And the importance of this book can also be seen in the method it teaches the reader of how to apply this advice.

  Chapters

  Table of Contents Download

  —Introductions
  —Chapter [1]. Submission and Abandoning Tadbir,
  —Chapter [2]. Complete and Total Submission,
  —Chapter [3]. The Stations of Certainty (Yaqin),
  —Chapter [4]. The Means of Abandoning Tadbir with Allah Almighty,
  —Chapter [5]. The Abandonment of Tadbir is the Noblest of the Divine Miraculous Gifts (karamat),
  —Chapter [6]. The Submission of the ‘Face’ to Allah Almighty,
  —Chapter [7]. The Types of Tadbir,
  —Chapter [8]. The Divested of Means (mutajarrid) & the One of Means (mutasabbib),
  —Chapter [9]. The Secret Purpose in the Creation of Tadbir,
  —Chapter [10]. Tadbir in the Daily Provision (rizq),
  —Chapter [11]. The Intended Desire of Allah Almighty in Creating Jinn and Man,
  —Chapter [12]. The Gurantee of Sustenance by Allah Almighty for His Servants,
  —Chapter [13]. The Coupling of Creation (khalq) and Sustenance (rizq),
  —Chapter [14]. The Obligation to Command the Family to Salat,
  —Chapter [15]. How Allah Almighty takes Responsibility fort Providing Sustenance,
  —Chapter [16]. The State and Nature of Rizq,
  —Chapter [17]. The Wisdom in Taking a Means of Livelihood (asbab),
  —Chapter [18]. Reliance on Allah Almighty and the Taking of Means,
  —Chapter [19]. The Explanation of the Litany of Shaykh Abu’l Abbas,
  —Chapter [20]. The Harm of Tadbir with Allah Most High,
  —Chapter [21]. Utterances of ther Realities.
  —Concluding Supplication (du’aa),

  Book | Ibn ‘Ata Allah: Lataif al-Minan – ابن عطاء الله: لطائف المنن

  Book | Ibn 'Ata Allah: Lataif al-Minan - ابن عطاء الله: لطائف المنن

  Book | Ibn 'Ata Allah: Lataif al-Minan

  The Subtle Blessings in the Saintly Lives of Abu al-Abbas al-Mursi and His Master Abu al-Hasan al-Shadhili
  By Ibn 'Ata Allah al-Sakandari
  لطائف المنن في مناقب الشيخ أبي العباس وشيخه أبي الحسن للإمام ابن عطاء الله السكندري

  Dar al-Misri, Cairo & Dar al-Kitab al-Lubnani, Beirut, 1991
  Turkish transl: "İbn-i Ataullah el-İskenderi: Allah'ın İki Veli Kulu"
  English transl. by Nancy Roberts
  French transl. by Eric Geoffroy: "La sagesse des maîtres soufis", Grasset 1998
  (more…)

  Book | Qadi ‘Iyad: Al-Shifa

  Book | Qadi 'Iyad: Al-Shifa

  Kitab al-Shifa fi al-Ta'rifi bi Huquqi al-Mustafa

  The Book of Healing - Knowing the Rights of the Elect Prophet of Allah ﷺ
  By Abul Fadl Qadi ´Iyad ibn Musa al-Yahsubi
  كتاب الشفاء في التعريف بحقوق المصطفى - للقاضي عياض بن موسى اليحصبي

  (more…)

  Book | Tirmidhi: Shamail – الشمائل المحمدية للإمام الترمذي

  Book | Tirmidhi: Shamail - الشمائل المحمدية للإمام الترمذي

  Imam al-Tirmidhi: Shamail - الإمام الترمذي : الشمائل المحمدية

  Al-Shamail al-Muhammadiyya - The description of the Prophet Muhammad (s)
  By Abu 'Isa Muhammad ibn 'Isa al-Tirmdhi
  الشمائل المحمدية للإمام أبو عيسى محمد بن عيسى السلمي الضرير البوغي الترمذي‎
  Recommeded edition: Dar al-Gharb 2000

  Info

  الإمام الترمذي : الشمائل المحمدية - دارالكتب الغرب
  Editions: Dar al-Gharb - pdf | Dar al-Kutub - pdf | More on archive.org
  Sharh: Bajuri: Al-Mawahib al-Laduniyyah - pdf
  Turkish Edition
  Urdu: Recommended translation w/ Sharh by Sh. Ameer Gillani (245MB)
  Other Urdu translations:
  Arabic/Urdu (transl: Allama Muhammad Siddiq Hazarwi) pdf, high resolution
  Arabic/Urdu w/ sharh (Zakariyya Khadhelwi) pdf
  English Translations:
  Transl. Muhammad Danyal: Compendium of Prophetic Beauty
  Transl. Zakariyya Khandhelwi pdf | Arabic/English Online
  Utvalda hadither (rahma.se)
  "So war der Prophet" Abe al-Hafidh Wentzel (Auszug)
  More : Al-Shamail Chapter 1. Explained by His Eminence Shaykh Muhammad al-Yaqoubi Playlist:
   
  Media

  English

  t.b.d.

  عربي

  Turkish

  eş-ŞEMÂİLÜ’n-NEBEVİYYE

  (الشمائل النبويّة)

  Tirmizî’nin (ö. 279/892) Resûl-i Ekrem’in şemâiline dair eseri.

  Tam adı eş-Şemâilü’n-nebeviyye ve’l-hasailü’l-Muśtafaviyye olup şemâil konusunda yapılan ilk çalışmadır ve elli altı başlık altında 424 (bazı neşirlerde 394, 395) hadisten meydana gelmektedir. Bu başlıklarda Resûlullah’ın dış görünüşü, kıyafeti, yemesi içmesi, konuşma şekli, ibadeti, ahlâkı, geçim tarzı ve ölümü ele alınmıştır. Eser tertip ve muhteva bakımından şemâil konusunda yazılan eserlerin en mükemmeli kabul edilmiştir. Tirmizî bu eserine el-Câmiu’ś-śaĥîĥ’inde yer alan şemâille ilgili hadislerin birçoğunu aynen, bir kısmını ihtisar ederek almış, râviler hakkındaki tenkitlerini bazan hiç değiştirmeden, bazan kısaltıp nakletmiştir. eş-Şemâilü’n-nebeviyye’deki hadislerin büyük çoğunluğu sahih, önemli bir kısmı hasen, pek azı zayıf rivayetlerdir. Müellif bazı hadislerden elde edilebilecek fıkhî meselelere de işaret etmiştir. Çeşitli kütüphanelerde pek çok nüshası bulunan eser (Sezgin, I/1, s. 304) Kalküta’da (1252, 1262, 1273), Delhi’de (1303), Leknev’de (1288), Lahor’da (1309), İstanbul’da (1264, 1285), Kahire’de (1273, taşbaskı, 1309, 1375, son iki baskı Bâcûrî’nin eş-Şemâilü’n-nebeviyye üzerine yazdığı el-Mevâhibü’l-ledünniyye adlı hâşiyesinin kenarında, nşr. Tâhâ Abdürraûf Sa‘d, 1988), Bulak’ta (1280, 1290), Fas’ta (1310) ve Humus’ta (nşr. İzzet Ubeyd ed-De‘âs, 1388/1968, Beyrut 1406/1985; nşr. Abdullah eş-Şa‘âr, 1992) yayımlanmıştır.

  Book | Yaqoubi: Naht al-Ilm – نحت العلم للشيخ محمد اليعقوبي

  Book | Yaqoubi: Naht al-Ilm - نحت العلم للشيخ محمد اليعقوبي

  Naht al-Ilm - نحت العلم

  Seeking Knowledge: Methodology and Etiquette
  By His Eminence Shaykh Muhammad al-Yaqoubi
  نحت العلم - مقدمات وقواعد في أصول طلب العلم وآدابه
  للعلامة الشيخ محمد أبي الهدى اليعقوبي

  (more…)

  Book | Zarruq: Qawa’id al-Tasawwuf

  Book | Zarruq: Qawa'id al-Tasawwuf

  Zarruq: Qawa'id al-Tasawwuf

  The Principles of Tasawwuf
  By Imam Ahmad Zarruq

  الإمام أحمد زروق : قواعد التصوف

  Dar al-Beiruti, Damascus 2004
  Şeyh Ahmed Zerruk: Tasavvuf'un Esasları
  Çevirmen: Muhammet Uysal, Endülüs Kitap 2011 kitapyurdu
  Transl. by Zainab Israbadi as "The Principles of Tassawwuf" - PDF

  Booklet | Yaqoubi: Bab al-Jannah – باب الجنة للعلامة الشيخ محمد اليعقوبي

  Booklet | Yaqoubi: Bab al-Jannah - باب الجنة للعلامة الشيخ محمد اليعقوبي

  Bab al-Jannah - The Door to Paradise

  Forty Ayat and forty hadiths about the virtues of invoking and of the inovokers
  Compiled by Sayyid Shaykh Muhammad al-Yaqoubi
  باب الجنة للعلامة الشيخ محمد اليعقوبي

  Shifa ul quloob quloub qulub

  (more…)

  Hadith al-Hilya

  Hadith al-Hilya

  Hadith: al-Hilya

  In Shamail al-Tirmidhi and Qadi 'Iyad's Shifa
  In Shamail al-Tirmidhi and Qadi 'Iyad's Shifa

  (more…)

  Qasida | ‘Ilaj qaswatil-qalb – علاج قسوة القلب | Sh. Muhammad al-Yaqoubi

  Qasida | 'Ilaj qaswatil-qalb - علاج قسوة القلب | Sh. Muhammad al-Yaqoubi

  Cure for harshness of the heart

  By Shaykh Muhammad Al-Yaqoubi
  علاج قسوة القلب - شعر للعلامة الشيخ محمد أبي الهدى اليعقوبي

  (more…)

  Qasida | Ila al-ghafilina min al-shabab – إلى الغافلين من الشباب | Sh. Muhammad al-Yaqoubi

  Qasida | Ila al-ghafilina min al-shabab - إلى الغافلين من الشباب | Sh. Muhammad al-Yaqoubi

  A call to the youth

  By Shaykh Muhammad Al-Yaqoubi
  إلى الغافلين من الشباب - شعر للعلامة الشيخ محمد أبي الهدى اليعقوبي

  (more…)

  Qasida | Imam al-Busiri: Burda – قصيدة البردة للإمام البوصيري

  Qasida | Imam al-Busiri: Burda - قصيدة البردة للإمام البوصيري

  Qasida | Burda by Imam al-Busiri

  Al-Kawakib al-Durriyya fi madhi Khayril-Bariyya
  The Celestial Lights in Praise of the Best of Creation - known as "The Poem of the Mantle"
  By Imam Sharaf a-Din Muhammad b. Saʿīd al-Busiri
  الكواكب الدرية في مدح خير البرية : قصيدة البردة للإمام البوصيري

  (more…)

  Qasida | Ma’din al-Anwar – معدن الأنوار | Sh. Muhammad al-Yaqoubi

  Qasida | Ma'din al-Anwar - معدن الأنوار | Sh. Muhammad al-Yaqoubi

  The Mine of Light

  A poem of tawassul by Moulay Abdus-Salam Ibn Mashish
  Composed and recited during the Ziyara to his maqam near Tetuan in Muharram 1440 H. / Sept 2018

  By His Eminence Shaykh Muhammad Al-Yaqoubi
  معدن الأنوار - قصيدة للعلامة الشيخ محمد أبي الهدى اليعقوبي

  (more…)

  Qasida | Qutb al-Aqtab – قطب الأقطاب | Sh. Muhammad al-Yaqoubi

  Qasida | Qutb al-Aqtab - قطب الأقطاب | Sh. Muhammad al-Yaqoubi

  The Qutb of all Qutbs

  In honor of Imam Abul Hasan al-Shadhili
  By Shaykh Muhammad al-Yaqoubi
  قطب الأقطاب - قصيدة في مدح الإمام أبي الحسن الشاذلي رضي الله عنه
  للعلامة الشيخ محمد أبي الهدى اليعقوبي

  (more…)

  Qasida | Rawwihul-qulub – روحوا القلوب | Sh. Muhammad al-Yaqoubi

  Qasida | Rawwihul-qulub - روحوا القلوب | Sh. Muhammad al-Yaqoubi

  Refresh the hearts

  From "The Lights of Spring" (Anwar al-Rabi')
  By Shaykh Muhammad Al-Yaqoubi
  قصيدة روحوا القلوب من ديوان أىوار الربيع للعلامة السيد
  الشيخ محمد أبو الهدى اليعقوبي

  (more…)

  Qasida | Suluwi ‘an al-Ahbab – سلوي عن الأحباب | Sh. Muhammad al-Tayyib

  Qasida | Suluwi 'an al-Ahbab - سلوي عن الأحباب | Sh. Muhammad al-Tayyib

  Forgetting the beloved is forbidden in love

  A song about love for the sufi Masters
  Sh. Muhammad al-Tayyib ( d. 1313 H. in Damascus)
  (ت 1313هـ) سلوي عن الأحباب - قصيدة للشيخ محمد الطيب الحسني

  (more…)

  Qasida | Tawajjuhat – توجهات للسالكين | Sh. Muhammad al-Yaqoubi

  Qasida | Tawajjuhat - توجهات للسالكين | Sh. Muhammad al-Yaqoubi

  Directions for seekers

  By Shaykh Muhammad Al-Yaqoubi
  توجهات للسالكين - شعر للعلامة الشيخ محمد أبي الهدى اليعقوبي

  (more…)

  Qasida | Tub ila Allah – تب إلى الله | Sh. Muhammad al-Yaqoubi

  Qasida | Tub ila Allah - تب إلى الله | Sh. Muhammad al-Yaqoubi

  Repent

  A poem first composed in English, then translated into Arabic in Dhul Qa'da 1432 H. / Oct. 2011 CE
  By Shaykh Muhammad Al-Yaqoubi
  تب إلى الله - شعر للعلامة الشيخ محمد أبي الهدى اليعقوبي

  (more…)

  Sh. Muhammad al-Yaqoubi: The need for Tasawwuf in our time

  Şeyh Muhammed El - Yakubî by Çizgi Ötesi Kulübü

  Shaykh Muhammad al-Yaqoubi: The need for Tasawwuf in our time

  Marmara University, Istanbul – Jan 1, 2017 soundcloud.com | MP3

  (more…)